نحوه ثبت نام در وبینار های آرمانی

ثبت نام در وبینار – تاریخ انتشار ویدئو: مرداد 98

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

نحوه ثبت نام در وبینار های آموزشی آرمانی

وبینار های مرکز زبان آرمانی دو دسته هستند.

وبینار های آموزشی و وبینار های رفع اشکال

وبینار های رفع اشکال مربوط به کاربران دوره ها بوده و در این فیلم به آن پرداخته نخواهد شد. وبینار های آموزشی همانند وبینار ریدینگ یا رایتینگ به صورت عمومی برگزار شده و تمامی کاربران می بایست برای شرکت در این وبینار ها ثبت نام انجام دهند. در این ویدئو نحوه انجام ثبت نام توضیح داده خواهد شد. وبینار های آموزشی معمولا دو هفته قبل از برگزاری اطلاع رسانی عمومی خواهند شد.

[aparat id="bv6C7"]

دیدگاهتان را بنویسید