معرفی آزمون تعیین سطح هوشمند آرمانی

 آزمون تعیین سطح هوشمند آرمانی

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

معرفی آزمون تعیین سطح هوشمند آرمانی

در این ویدئو استاد مافی در مورد آزمون تعیین سطح برای شروع و استفاده از دوره های آنلاین مرکز زبان آرمانی، توضیح خواهند داد.

برای شرکت در آزمون تعیین سطح رایگان اینجا کلیک کنید.