IELTS General Training, Writing Task 1 : نحوه نوشتن نامه

 

در مورد ویژگی های مثبتی که ممتحنین آیلتس در پاسخ به General Training Writing Task 1 شما به دنبال آن هستند، بیاموزید. به موفقیت در معیارهای ارزیابی آیلتس نگاه دقیق تری بیندازید و یاد بگیرید که چگونه band score بالاتری کسب کنید.

هنگام آماده شدن برای IELTS General Training – Writing Task 1 ، بدانید که ممتحنین در نامه به دنبال چه ویژگی هایی هستند.

وقتی که تلاش می کنید، بدست آوردن نمرهIELTS  مورد نیاز شما محتمل تر است. ما در اینجا نکات مفیدی را گردآوری کرده ایم تا شما را یک قدم جلوتر ببریم. به کمک کارشناسان آیلتس، نکات مهمی را که باید هنگام نوشتن نامه به عنوان بخشی از IELTS General Training Writing Task 1 روی آنها تمرکز کنید، گردآوری کرده ایم.

اگر نگاه دقیق‌تری به موفقیت در معیارهای ارزیابی آیلتس بیندازیم، می‌توانید ببینید که آیا نامه شما دارای ویژگی‌های زیر است یا خیر:

 • هدفی که نامه دنبال می کند ارائه شده باشد
 • لحن نامه مناسب باشد
 • Bullet pointهای ارائه شده، هایلایت و گسترش داده شده باشند
 • فرمت نامه مناسب باشد

این یک مرور کلی بود، اما بیایید نگاهی دقیق‌تر به معنای هر یک از این نکات داشته باشیم و اینکه چگونه باید نامه خود را در IELTS Writing Task 1 بنویسید.

 

بیشتر بخوانید: آموزش آنلاین زبان 

هدف را بیان کنید

نامه خود را با بیان واضح هدف از نوشتن شروع کنید. دلیل نوشتن نامه شما باید به وضوح در اولین پاراگراف ارائه شود. اطمینان حاصل کنید که هدف نامه در پاسخ مستقیم به وضعیتی است که در سؤال مطرح شده است.

در اینجا نمونه پاراگراف های آغازین با هدف روشن ارائه شده است:

Informal letter Formal letter
Dear John,
I was so pleased to hear that you are planning on visiting my country, so I’m writing to give you some travel tips and advice before you book your trip.
Dear Sir/Madam,
I am writing to express my dissatisfaction with a product I have purchased recently and to request a full refund.

 

شرایط متداول آموزش IELTS General Training, Writing Task 1، ممکن است شامل موارد زیر باشد:

Informal Formal
Letter of request (e.g. asking questions, asking for advice, asking for help) Letter of request (e.g. refund, repair, advice, reservation)
Letter of request (e.g. asking questions, asking for advice, asking for help) Letter of request (e.g. refund, repair, advice, reservation)
Letter of thanks or appreciation Letter of enquiry (e.g. information request, booking)
Letter of suggestion (e.g. suggesting ideas, plans, solutions) Letter of recommendation (e.g. job, colleague)
Letter of suggestion (e.g. suggesting ideas, plans, solutions)

 

 

بیشتر بخوانید: تاثیر لهجه در نمره IELTS SPEAKING

از لحن مناسب استفاده کنید

بیایید به ویژگی بعدی نامه شما که ممتحن به دنبال آن است،یعنی لحن نامه شما برویم. لحن به نحوه نوشتن نامه، به سبک رسمی یا غیررسمی اشاره دارد. دستورالعمل های موجود در سوال به شما سرنخ می دهد.

نامه خود را به صورت زیر آغاز کنید:

Informal or semi-formal: written to a friend, colleague or someone you know Dear…
Formal: written to someone you do not know Dear Sir/ Madam

 

 

نامه رسمی شامل:

 • جملات طولانی تر که از passive language استفاده می کنند (be + past participle)
 • Modalها (g. The broken light needs to be fixed to ensure that the customers who use this facility have adequate visibility of their surroundings.)

 

نامه غیر رسمی به صورت زیر است:

 • محاوره ای
 • می‌تواند شامل اختصار (g. can’t) و گفتار مستقیم‌تر (e.g. Can you fix the light in the kitchen, so I don’t have an accident?) باشد.

 

جدول نمونه‌هایی از واژگان و ساختارهای رسمی و غیررسمی را نشان می‌دهد که می‌توانید در IELTS General Training Writing Task 1 استفاده کنید:

 

 


Informal vocabulary and structures
 
Formal vocabulary and structures
Ask Request
Buy Purchase
Can Could
Will Would
When you are free At your earliest convenience
Write back/ reply Respond
Can’t Cannot
Best wishes/ love Yours sincerely/ faithfully
And/ also Furthermore
Can I tell you Can I suggest
As I mentioned before As you described above

 

 

و در نهایت، به یاد داشته باشید که greeting و closing  نامه در IELTS General Training, Writing Task 1 باید مطابق با یک سبک باشد. بعنوان مثال:

Dear Sir/Madam ———————–> Yours faithfully

Dear John ———————–> Best wishes

 

شامل bullet points ارائه شده در سوال باشد

هنگام نوشتن نامه به عنوان بخشی از IELTS General Training Writing Task 1، مهم است که نکاتی را که به شما ارائه می شود در این سوال لحاظ کنید.

سوال در IELTS General Training Writing Task 1 به شما این موارد را ارائه می دهد:

 • یک موقعیت
 • نامه را به چه کسی بنویسیم
 • آنچه باید در نامه بگنجانید (the bullet points).

هر سه bullet point باید ارائه شود. و به یاد داشته باشید که برخی از این bullet points حاوی بیش از یک عنصر هستند. بنابراین، حتماً به دنبال «and» و plurals باشید.

بیایید سوال زیر را تجزیه کنیم.

An overseas friend wants to visit your country on holiday.

Write a letter to your friend. In your letter

 • Recommend the best time of year to visit and why
 • Describe the types of accommodation your friend could choose
 • Say what you would like to show your friend in your country

Write at least 150 words.

You do NOT need to write any addresses.

Begin your letter as follows:

Dear…

به bullet point اول نگاه کنید، خواهید دید که شامل دو عنصر است. بنابراین، مطمئن شوید که هر دو را ارائه کنید:

 1. بهترین زمان سال برای بازدید
 2. چرا بهترین زمان برای بازدید است

به نقطه bullet point نگاه کنید و خواهید دید که باید « types» محل اقامت را توصیف کنید.

بنابراین، به یاد داشته باشید که باید به دنبال plurals باشید.

 1. نوع اول اقامتگاه
 2. نوع دوم اقامتگاه

مثالی برای اولین bullet point، که هر دو عنصر را پوشش می دهد (when and why) :

Most people visit Brisbane in the summer months, but I think it’s far too hot then. The best time to visit is between April and June, our autumn season. It’s still sunny, but much cooler and not as humid as the summer.

بیشتر بخوانید: IELTS برای UKVI: نقل مکان به انگلستان

نامه خود را ساختاربندی کنید

آخرین ویژگی که در IELTS General Training, Writing Task 1 باید به آن نگاه کرد، فرمت نامه شما است. یک نامه باید با فرمت مناسب نوشته شود که شامل موارد زیر می شود:

 • A greeting (Dear sir/madam, Dear John, Dear Mr. Smith)
 • The main body (consisting of paragraphs for each part of the letter)
 • A closing (Yours sincerely, Yours faithfully, Best wishes, Kind regards, Love)

 

در دستورالعمل هایی که به شما گفته شده است – You do NOT need to write any addresses – بنابراین آنها را درج نکنید.

این یک نمونه از نامه غیر رسمی است:

سلام یا احوالپرسی افتتاحیه مناسب باید برای نامه استفاده شود. Dear Andrew
هدف نامه را در پاراگراف آغازین بیان کنید. I was pleased to hear that you’re going to visit Brisbane, so I’m writing to give you some information to think about before you come.
اولین bullet point در یک پاراگراف جداگانه ارائه و برجسته شده است. Most people travel to Brisbane in the summer months, but I think it’s uncomfortably hot at that time of the year. Autumn is the best season, between April and June. It’s still sunny, but much cooler than in summer.
bullet point دوم در یک پاراگراف جداگانه ارائه و برجسته شده است. At the moment, all our bedrooms are full, so unfortunately, we can’t put you up. However, there are some cheap places to stay, like Airbnb’s, in our suburb. You could also stay in a serviced apartment in the city center or on the Gold Coast. There are lots of specials online, so I’m sure you’ll find somewhere affordable.
bullet point سوم در یک پاراگراف جداگانه ارائه و برجسته شده است. When you get here, let me be your tourist guide. I’ll take you to Lone Pine Koala Sanctuary, where you can feed kangaroos and koalas. I can also drive you to the Gold Coast for a swim. To add excitement, we can visit the theme parks there too.
انتهای نامه (جمع بندی بیانیه). Looking forward to catching up
اختتامیه مناسب باید برای نامه استفاده شود. Best wishes
نام خودتان، برای اینکه نامه حقیقی به نظر برسد. Laurel

 

به یاد داشته باشید، برای رسیدن به نمره باند بالاتر برای IELTS General Training Writing Task 1، – task achievement، باید هر یک از این ویژگی ها را در نامه خود لحاظ کنید:

 • یک هدف روشن
 • لحن مناسب
 • تمام bullet points را ارائه و برجسته کنید
 • فرمت مناسب

دیدگاهتان را بنویسید