کاربرد would چیست؟

مهم ترین و متداول ترین کاربرد would

 

Would یکی از پرکاربردترین افعال مودال در انگلیسی است، مودال ها افعالی هستند که به آنها افعال کمکی نیز گفته می شود و به همراه فعل اصلی می آیند و به فعل اصلی حالت خاصی می دهند.

کاربرد would متنوع و متفاوت است. نکته ی حائز اهمیت این است که بعد از would فعل استفاده می شود و تنها از فعل ساده( base form) استفاده می کنیم. با would می توان جمله را سوالی کرد، در جواب کوتاه و بلند می توان از would استفاده کرد و در جمله های منفی نیز میتوان از would not استفاده کرد.

مودال ها( افعال ناقص) عموما نگرش های گویندگان را بیان می کنند؛ به عنوان مثال، مودال ها می توانند بیان کنند که گوینده احساس می کند که چیزی لازم است(necessary)، قابل توصیه (advisable)، مجاز(permissible)، ممکن ( possible) یا محتمل ( probable) است؛ همچنین آنها می توانند شدت نگرش ها را نیز بیان کنند. همه ی آنها بیش از یک معنی و بیش از یک کاربرد دارند. مودال ها عبارتند از :

Can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would, …

 

کاربرد would در چه جمله ها و چه زمان هایی رخ می دهد:

 • مهم ترین و متداول ترین کاربرد would در تقاضای مودبانه است ( polite request ):

Would you please help me?: میشه لطفا به من کمک کنید؟

Would you mind if I left early? : ناراحت می شوید اگر من زود بروم؟

تقاضای مودبانه را با will you و could you نیز می توان بیان کرد، اما would you, could you از will you  مودبانه تر هستند. جملات زیر تقریبا هم معنی هستند ولی would you رایج تر است و مودبانه تر تلقی می شود.

Would you pass the salt, please? : میشود ( می توایند)لطفا نمک را بدهید؟

Could you ( please) pass the salt? : میشود ( می توانید) لطفا نمک را بدهید؟

Will you ( please) pass the salt? : میشود ( می توانید) لطفا نمک را بدهید؟

 

would like به جای want

استفاده از  would like به جای want

 

 • ترجیح دادن ( preference)

I would rather go to the park than stay home.: ترجیح می دهم به جای ماندن در خانه به پارک بروم.

Past: I would rather have gone to the park.: ترجیح می دادم به پارک بروم.

 • کاربرد would هنگامی که در مورد عملی تکرار شده در گذشته صحبت می کنیم. ( repeated action in the past)

When I was a child, I would visit my grandparents every weekend.: زمانی که بچه بودم، هر آخر هفته به دیدن مادر بزرگ و پدربزرگم می رفتم.

البته این کاربرد would به جای used to است.( کاری که در گذشته انجام میشده  ولی اکنون دیگر ترک شده است):

I used to drink soda a lot but now I drink water. : من قبلا خیلی نوشابه می خوردم ولی الان آب می خورم.

 • به جای want در درخواست های مودبانه ( polite for want with like)

I would like an apple, please.: من یک سیب میل دارم، لطفا.

 • کاربرد would در بیان آرزوهای تحقق نیافته ( unfulfilled wish)

I would have liked a cookie, but there were none in the house.: شیرینی دوست داشتم، اما در خانه اثری از شیرینی نبود.

 • اگر بخواهیم جمله ای که زمان آن آینده است را نقل قول کنیم از would استفاده می کنیم:

Zahra: I will buy a cellphone.

She said she would buy a cellphone.

 • گاهی از would + advise/ imagine/ recommend suggest/ think/ say)) برای اشاره غیر مستقیم استفاده می شود مانند:

I would suggest that try this kind of sandwich. پیشنهاد می کنم که این نوع ساندویچ را امتحان کنید.

I would think, the school is closed. فکر می کنم که مدرسه تعطیل است.

 • از شکل منفی would برای نشان دادن امتناع از انجام دادن کاری استفاده می کنند. (would not= wouldn’t)

I asked her not to tell my teacher about my homework but she wouldn’t.= از او خواسته بودم که درباره ی تکالیفم چیزی به معلمم نگوید، ولی او گفت.

کاربرد would rather

کاربرد would rather

 

 • کاربرد would در زمانی که بدون قصد و تصمیم قبلی تصمیم می گیریم. ( لحظه ی آنی تصمیم گیری)

Don’t worry,I would (I’d) lend you my car.: نگران نباش، ماشینم را به تو قرض می دهم.

 • کاربرد would در موقعیت ها و یا شرایطی که واقعی نیستند:

I would love to be a doctor: دوست دارم دکتر بشوم

 • کاربرد would برای بیان احتمالات و فرضیات:

They would seem not to be at home last night : به نظر می رسد( اختمالا) آنها دیشب خانه نبوده اند.

 • در سوالات wh- questions از would بعد از wh- question words استفاده می شود مانند:

Wh- questions words ( لغاتی که با wh آغاز می شوند) مانند: why, where, when, what,….

What would you like to drink? : نوشیدنی چه چیزی میل دارید؟

How would you like to go to school?: چطور تمایل دارید که به مدرسه بروید؟

Why would you like to be a doctor?: چرا تمایل دارید که یک پزشک بشوید.

 • کاربرد would به همراه like to برای صحبت کردن درباره ی آنچه می خواهیم انجام دهیم.

I’d like to be a good teacher = I would like to be a good teacher : می خواهم پزشک شوم.

She would like to study about space = she’d like to study about space. او می خواهد درباره ی فضا مطالعه کند.

 • گاهی کاربرد would در موقعیت هایی است که ما منتظر رخ دادن یک اتفاق هستیم مانند:

My parents would arrive soon : پدر و مادرم به زودی خواهند آمد( یعنی گوینده منتظر است که این رخداد اتفاق بیفتد)

 • در شرطی های نوع دوم و سوم باز هم به کاربرد would پی خواهیم برد:

 

شرطی نوع دوم ( second conditional):

If I had money, I would buy that house. :اگر پول داشتم آن خانه را می خریدم.

If I spoke English, I would apply for that job. : اگر انگلیسی صحبت می کردم( بلد بودم) برای آن کار درخواست می دادم.

 

استفاده از would like to

 

استفاده از would like to

 

 

شرطی نوع سوم( third conditional):

If she had checked the map exactly, she wouldn’t have been late. : اگر او نقشه را دقیق چک میکرد، دیر نمی کرد.

If I had studied my lessons, I would have passed this exam.: اگر درسم را می خواندم، این امتحان را پاس می کردیم( نمره می گرفتم و قبول می شدم)

 • گاهی نیز کاربرد would در جمله هایی است که در اصل شرطی هستند ولی خبر و اثری از If- clause ها نیست مانند:

You would never come there. : هرگز به آنجا نمی رفتی.

در این مثال جمله ی اگر می دانستی که پدرت آنجاست حذف شده است( جمله ی شرطی)

If you knew your father was there, you would never come there.

 • کاربرد would ، هنگامی که می خواهیم از قصد و نیت انجام کاری در زمان گذشته صحبت کنیم مانند:

My mom said she would go shopping. : مادرم گفت که قصد داشته است که به خرید برود.

 • گاهی نیز از would برای بیان کاری استفاده می کنیم که فکر می کنیم در آینده اتفاق خواهد افتاد، به عنوان مثال در مهمانی به دوستمان می گوییم که من می دانستم که مریم را دعوت خواهی کرد.

I knew you would invite Maryam to this party.

به طور کلی به خاطر بسپارید که بعد از would از فعل ساده استفاده کنید و این مودال مانند مابقی مودال ها با تمامی ضمایر به یک شکل و یک فرم استفاده می شود:

I would= I’d

You would=  you’d

She would= she’d

He would=  he’d

They would= they’d

We would= we’d

و برای منفی کردن جمله تنها not را به would اضافه می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید