چند اصطلاح در زمینه غذا قسمت چهارم

عبارات مفید در زمینه غذا – قسمت چهارم

تاریخ انتشار ویدئو: مرداد 98

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

چند اصطلاح در زمینه غذا – قسمت چهارم

با ارائه ایمان مافی

🍔🍗🥞
در این‌ ویدیو ادامه بحث غذا رو داریم😋
.
عبارات آموزش داده شده در این ویدیو:


to gain weight🔸️

to cut down on sth🔸️

to work out🔸️

to burn off calories🔸️

🔴آیا می‌تونید با این عبارات جمله بسازید؟

[aparat id="fgLYc"]

دیدگاهتان را بنویسید