چند اصطلاح در زمینه غذا قسمت اول

عبارات مفید در زمینه غذا – قسمت اول

تاریخ انتشار ویدئو: مرداد 98

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

چند اصطلاح در زمینه غذا – قسمت اول

با ارائه ایمان مافی

🌮🌭🍕🌯🥙
در این سری از ویدیو ها قراره چنتا اصطلاح خیلی کاربردی برای صحبت در مورد موضوع غذا یاد بگیرید.
.
عبارات آموزش داده شده در این ویدیو:


to be starving🔸️
to have a craving for something🔸️

🔴آیا می‌تونید با این عبارات جمله بسازید؟

[aparat id="8I75n"]

دیدگاهتان را بنویسید