چشم غره رفتن!

مفهوم اصطلاح چشم غره رفتن نگاهی خشم آلود و تهدید آمیز است. این اصطلاح در زبان انگلیسی نیز کاربرد دارد. در ادامه مطالبی را درباره چشم غره رفتن بیان خواهیم کرد. با ما باشید:

چشم غره رفتن

اصطلاح roll your eyes

این اصطلاح به معنای حرکت دادن چشمان خود به سمت بالا، به عنوان راهی برای نشان دادن اینکه بعد از انجام دادن یک عمل یا سخن گفتن از شخصی، آزرده خاطر یا بی حوصله هستید، می باشد. تعریف انگلیسی این اصطلاح در ادامه مطلب مطرح شده است:

Roll your eyes:

  • to ​move ​your ​eyes ​upwards as a way of ​showing that you are ​annoyed or ​bored after someone has done or said something.
  • to move your eyes upwards or round in a circle, usually to show that you are annoyed or impatient.

به مثال های زیر که درباره این اصطلاح مطرح شده اند، توجه کنید:

  • My brother rolled his eyes at me at the party

برادرم در مهمانی به من چشم غره رفت.

  • Young lady, don’t roll your eyes at me

خانم جوان به من چشم غره نرو.

  • In the movie Spider-Man, Mary, showing she doesn’t want to talk with an annoying person, rolls her eyes and turns away from him.

در فیلم مرد عنکبوتی، مری با نشان دادن اینکه نمی ‌خواهد با یک فرد مزاحم صحبت کند، چشمانش را می ‌چرخاند و از او دور می ‌شود.

  • When he asked the same question again I saw her roll her eyes.

وقتی دوباره همان سوال را پرسید، دیدم او چشم غره رفت.

دیدگاهتان را بنویسید