وبینار رایتینگ نمره 9

وبینار رایتینگ نمره 9
تاریخ برگزاری: مرداد 98

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

توضیحات استاد مافی

در مورد وبینار رایتینگ نمره 9

این وبینار در مرداد 98 برگزار شده

و مقدمه ای برای سری جدید وبینار های مرکز زبان آرمانی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید