مکالمه انگلیسی «قرار ملاقات»

 گرفتن قرار ملاقات برای رفتن به مطب دکتر

دیدگاهتان را بنویسید