essay نمونه

[dt_banner bg_color=”rgba(198,198,198,0.4)”]در این بخش انواع نمونه رایتینگ آیلتس (IELTS Writing Sample)  که نمره کامل میگیرند بر اساس دسته بندی موضوعی برای شما قرار داده شده است. sample های موجود بر مبنای انواع سوالات و موضوعات رایج در آیلتس در نظر گرفته شده اند. با مطالعه نمونه essay ها ایده پردازی، لغتها و اصطلاحات کاربردی و نحوه نوشتن صحیح introduction و body و conclusion در IELTS را خواهید آموخت.

دقت داشته باشید. ساختار essay های این بخش ممکن است با آنچه در دوره آنلاین essay types در این مرکز دیده اید متفاوت باشد. دقت داشته باشید روشهای متعددی برای نوشتن یک essay وجود دارد و تنها یک روش خاص وجود ندارد. مهم این است که المانهای اصلی یک essay را رعایت کنید.[/dt_banner]

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای مشاهده تصاویر روی عکس ها کلیک کنید”]

IELTS writing sample essay one

IELTS writing sample essay five

IELTS writing sample essay two

IELTS writing sample essay three

IELTS writing sample essay four

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای مشاهده تصاویر روی عکس ها کلیک کنید”]

one

two

three

four

five

six

seven

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای مشاهده تصاویر روی عکس ها کلیک کنید”]

IELTS writing sample essay one

IELTS writing sample essay two

IELTS writing sample essay three

IELTS writing sample essay four

IELTS writing sample essay five

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای مشاهده تصاویر روی عکس ها کلیک کنید”]

IELTS writing sample essay one

IELTS writing sample essay two

IELTS writing sample essay three

IELTS writing sample essay four

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای مشاهده تصاویر روی عکس ها کلیک کنید”]

IELTS writing sample essay one

IELTS writing sample essay two

IELTS writing sample essay three

IELTS writing sample essay four

IELTS writing sample essay five

IELTS writing sample essay six

IELTS writing sample essay seven

IELTS writing sample essay eight

IELTS writing sample essay nine

IELTS writing sample essay ten

IELTS writing sample essay eleven

IELTS writing sample essay twelve

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای مشاهده تصاویر روی عکس ها کلیک کنید”]

one

two

three

زبانه خالی. صفحه را برای افزودن محتوا ویرایش کنید.
[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای مشاهده تصاویر روی عکس ها کلیک کنید”]

one

two

three

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای مشاهده تصاویر روی عکس ها کلیک کنید”]

one

two

three

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای مشاهده تصاویر روی عکس ها کلیک کنید”]

one

two

three

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای مشاهده تصاویر روی عکس ها کلیک کنید”]

one

two

three

four

five