library-BUSINESSENGLISH-Course-Book-Elementary

[dt_banner bg_color=”rgba(89,214,0,0.4)” text_color=”#59d600″]

این کتاب ها در بخش Business English / Course Book / Elementary به شما معرفی می شوند.

[/dt_banner]
یکی از مهمترین و جامعترین کتاب های مرجع در موضوع گرامر زبان انگلیسی
Practical English Usage

یکی از مهمترین و جامعترین کتاب های مرجع در موضوع گرامر زبان انگلیسی

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح intermediate
Read This Three

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح intermediate

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح pre intermediate
Read This Two

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح pre intermediate

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح high elementary
Read This One

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح high elementary

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح high beginner
Read This Intro

یکی از کتاب های معتبر تقویت ریدینگ از انتشارات کمبریج در سطح high beginner

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 14 General Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 14 Academic Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 13 General Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 13 Academic Module

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح advanced
Inside Listening and Speaking 4

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح advanced

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate
Inside Listening and Speaking 3

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک در سطح upper intermediate

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک! کتاب شماره چهار تاکید برessay نویسی صحیح دارد.
Longman Academic Writing Series 4

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک! کتاب شماره چهار تاکید برessay نویسی صحیح دارد.

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک
Mindset for IELTS Book 3

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک
Mindset for IELTS Book 2

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک
Mindset for IELTS Book 1

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک
Mindset for IELTS Foundation

یک کتاب فوق العاده عالی برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس جنرال
IELTS Preparation and Practice Reading & Writing General

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس جنرال

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس آکادمیک
IELTS Preparation and Practice Reading & Writing Academic

آشنایی کامل با Reading & Writing آیلتس آکادمیک

آشنایی کامل با listening & speaking آیلتس
IELTS Preparation and Practice Listening & Speaking

آشنایی کامل با listening & speaking آیلتس

بهشتی برای دوستداران اصطلاحات و idiom ها
Oxford Word Skills Idioms and Phrasal Verbs – Advanced

بهشتی برای دوستداران اصطلاحات و idiom ها

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی
Market Leader Upper-Intermediate

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی
Market Leader Pre-Intermediate

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی

آموزش زبان انگلیسی برای رشته بازاریابی
Market Leader Marketing

آموزش زبان انگلیسی برای رشته بازاریابی

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی
Market Leader Intermediate

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی

آموزش زبان انگلیسی برای رشته منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی
Market Leader Human Resources

آموزش زبان انگلیسی برای رشته منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی
Market Leader Elementary

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی
Market Leader Advanced

مجموعه معتبر آموزش انگلیسی مرتبط با تجارت و بازرگانی

آموزش لغات و تقویت مهارت writing در حوزه حسابداری و اقتصاد
Market Leader Accounting and Finance

آموزش لغات و تقویت مهارت writing در حوزه حسابداری و اقتصاد

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!
Longman Academic Writing Series 5

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!
Longman Academic Writing Series 3

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!
Longman Academic Writing Series 2

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!
Longman Academic Writing Series 1

از صفر تا صد رایتینگ های آکادمیک!

کتابی با ۶ آزمون شبیه سازی شده آکادمیک و ۲ آزمون جنرال
Kaplan IELTS Premier with 8 Practice Tests

کتابی با ۶ آزمون شبیه سازی شده آکادمیک و ۲ آزمون جنرال

کتابی جذاب برای بهبود مهارت ریدینگ آموزش لغت سطح intermediate به بالا
Interactive Vocabulary General Words

کتابی جذاب برای بهبود مهارت ریدینگ آموزش لغت سطح intermediate به بالا

کتابی مناسب برای کسانی که در رایتینگ تازه کار هستند. سطح elementary
Inside Writing Intro

کتابی مناسب برای کسانی که در رایتینگ تازه کار هستند. سطح elementary

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک
Inside Listening and Speaking Intro

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک
Inside Listening and Speaking 2

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک
Inside Listening and Speaking 1

بهبود مهارت های listening و speaking در موضوعات آکادمیک

منبعی بروز و عالی از آزمون های شبیه سازی شده آیلتس شامل ۶ آزمون جنرال و ۶ آزمون آکادمیک
Barron’s IELTS Practice Exams

منبعی بروز و عالی از آزمون های شبیه سازی شده آیلتس شامل ۶ آزمون جنرال و ۶ آزمون آکادمیک

کتابی جامع برای آموزش writing و reading آزمون آیلتس
Focusing on IELTS Reading and Writing Skills

کتابی جامع برای آموزش writing و reading آزمون آیلتس

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس
Focusing on IELTS Listening and Speaking Skills

کتابی جامع برای آموزش listening و speaking آزمون آیلتس

مجموعه ایی شامل ۶ آزمون کامل آکادمیک و ۲ آزمون کامل جنرال
Exam Essentials Practice Test IELTS 2

مجموعه ایی شامل ۶ آزمون کامل آکادمیک و ۲ آزمون کامل جنرال

مجموعه ایی شامل ۶ آزمون کامل آکادمیک و ۲ آزمون کامل جنرال
Exam Essentials Practice Test IELTS 1

مجموعه ایی شامل ۶ آزمون کامل آکادمیک و ۲ آزمون کامل جنرال

با این کتاب کلمان هم نشین (Collocations) را به راحتی بیاموزید!
English collocations in Use Intermediate

با این کتاب کلمان هم نشین (Collocations) را به راحتی بیاموزید!

با این کتاب کلمان هم نشین (Collocations) را به راحتی بیاموزید!
English collocations in Use Advanced

با این کتاب کلمان هم نشین (Collocations) را به راحتی بیاموزید!

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک
Contemporary Topics Intro

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک
Contemporary Topics 3

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک
Contemporary Topics 2

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک
Contemporary Topics 1

مجموعه ایی قوی برای تقویت speaking و listening آکادمیک

مناسب برای زبان آموزانی که نزدیک به آزمون آیلتس خود هستند
Collins Practice Test for IELTS 2

مناسب برای زبان آموزانی که نزدیک به آزمون آیلتس خود هستند

مناسب برای زبان آموزانی که نزدیک به آزمون آیلتس خود هستند
Collins Practice Test for IELTS

مناسب برای زبان آموزانی که نزدیک به آزمون آیلتس خود هستند

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.
Collins Get Ready for IELTS

کتابی که تمام مهارت های آیلتس تا نمره 4.5 را پوشش می دهد و شما را از منابع دیگر بی نیاز می کند.

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس برای گرفتن نمرات بالاتر از 7 آیلتس
Cambridge English Vocabulary for IELTS Advanced

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس برای گرفتن نمرات بالاتر از 7 آیلتس

اکر به دنبال یک منبع نمونه سوالات آیلتس می گردید این کتاب مخصوص شماست!
Cambridge English IELTS TRAINER

اکر به دنبال یک منبع نمونه سوالات آیلتس می گردید این کتاب مخصوص شماست!

کتاب نمونه تست Life Skills
Cambridge English IELTS Life Skills B1

کتاب نمونه تست Life Skills

کتاب نمونه تست Life Skills
Cambridge English IELTS Life Skills A1

کتاب نمونه تست Life Skills

اگر برای آمادگی در آزمون آیلتس فقط می خواهید یک کتاب گرامر بخوانید این کتاب مخصوص شماست!
Cambridge English Grammar for IELTS

اگر برای آمادگی در آزمون آیلتس فقط می خواهید یک کتاب گرامر بخوانید این کتاب مخصوص شماست!

منبع فوق العاده برای شروع یادگیری لغات بیزینسی
Business Vocabulary in use Elementary to pre-intermediate

منبع فوق العاده برای شروع یادگیری لغات بیزینسی

منبع فوق العاده یادگیری لغات بیزینسی
Business Vocabulary in use Advanced

منبع فوق العاده یادگیری لغات بیزینسی

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان
Build Your vocabulary 3

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان
Build Your Vocabulary 2

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان
Build Your Vocabulary 1

کتابی ایده آل برای self-study و تقویت واژگان

ویرایش سوم (2017)از کتاب فوق العاده موفق Essential Words for the IELTS
Barron’s Essential Words For The IELTS

ویرایش سوم (2017)از کتاب فوق العاده موفق Essential Words for the IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای رایتینگ آیلتس
Barron’s Writing for the IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای رایتینگ آیلتس

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!
Barron’s IELTS

یک منبع همه چیز تمام برای گرفتن نمره بالا!

کتابی برای بهبود دایره لغت از طریق تمارین جذاب و گوناگون‬‎
Active Vocabulary General and Academic Words

کتابی برای بهبود دایره لغت از طریق تمارین جذاب و گوناگون‬‎

تقویت مهارت listening و speaking  آکادمیک
Academic Encounters 4

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking  آکادمیک
Academic Encounters 3

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking  آکادمیک
Academic Encounters 2

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

تقویت مهارت listening و speaking  آکادمیک
Academic Encounters 1

تقویت مهارت listening و speaking آکادمیک

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی
Vocabulary In Use Upper Intermediate

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح intermediate
Tune In 3

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح intermediate

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح pre-intermediate
Tune In 2

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح pre-intermediate

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح پایه
Tune In 1

کتابی مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره سطح پایه

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی
Tactics For Listening Expanding

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی
Tactics For Listening Developing

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی
Tactics For Listening Basic

مناسب برای یادگیری مکالمات روزمره و کاربردی

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت
Oxford Word Skills Intermediate

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت
Oxford Word Skills Basic

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت
Oxford Word Skills Advanced

یکی از پرطرفدارترین کتاب های آموزش لغت

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶
New Insight Into IELTS

مناسب برای یادگیری هر چهار مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال تا سطح نمره ۶

کتاب آموزش لغات سطح متوسط بصورت کلمات دسته بندی شده بر اساس موضوع
Longman Intermediate Vocabulary

کتاب آموزش لغات سطح متوسط بصورت کلمات دسته بندی شده بر اساس موضوع

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)
Key Word For Fluency Upper Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)
Key Word For Fluency Pre Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)
Key Word For Fluency Intermediate

گنجینه ایی از کلمات همنشین (Collocation)

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary  
Inside Reading Intro

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary  

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح advanced  
Inside Reading 4

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح advanced  

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح upper intermediate
Inside Reading 3

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح upper intermediate

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح intermediate
Inside Reading 2

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح intermediate

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary و یا pre-intermediate
Inside Reading 1

کتابی فوق العاده برای بهبود مهارت ریدینگ مناسب برای افرادی با سطح elementary و یا pre-intermediate

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح 7.5
Improve Yours Skills Writing For IELTS 6.0-7.5

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح 7.5

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح ۶
Improve Your Skills Writing For IELTS 4.5-6.0

آشنایی با رایتینگ آیلتس تا سطح ۶

آشنایی کامل با ریدینگ آیلتس تا سطح ۷.۵
Improve Your Skills Reading For IELTS 6.0-7.5

آشنایی کامل با ریدینگ آیلتس تا سطح ۷.۵

آشنایی کامل با ریدینگ آیلتس تا سطح ۶
Improve Your Skills Reading For IELTS 4.5-6.0

آشنایی کامل با ریدینگ آیلتس تا سطح ۶

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس
Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 6.0-7.5

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس
Improve Your Skills Listening and Speaking For IELTS 4.5-6.0

آشنایی کامل با لیسنینگ و اسپیکینگ آیلتس

کتابی حاوی ۴ تست کامل آیلتس
IELTS Testbuilder 2

کتابی حاوی ۴ تست کامل آیلتس

کتابی حاوی ۴ تست کامل آیلتس
IELTS Testbuilder 1

کتابی حاوی ۴ تست کامل آیلتس

کتاب IELTS Practice Test plus 3  یک منبع ایده آل برای تمرین و دیدن نمونه سوال های آزمون آیلتس می باشد.
IELTS Practice Tests Plus3

کتاب IELTS Practice Test plus 3 یک منبع ایده آل برای تمرین و دیدن نمونه سوال های آزمون آیلتس می باشد.

کتاب IELTS Practice Test plus 2  یک منبع ایده آل برای تمرین و دیدن نمونه سوال های آزمون آیلتس می باشد.
IELTS Practice Tests Plus2

کتاب IELTS Practice Test plus 2 یک منبع ایده آل برای تمرین و دیدن نمونه سوال های آزمون آیلتس می باشد.

کتاب IELTS Advantage Writing Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت writing خود دارند بسیار سودمند است
IELTS Advantage Writing Skills

کتاب IELTS Advantage Writing Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت writing خود دارند بسیار سودمند است

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking و listening خود دارند مناسب می باشد.
IELTS Advantage Speaking and Listening Skills

کتاب IELTS Advantage Speaking & Listening Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت speaking و listening خود دارند مناسب می باشد.

کتاب IELTS Advantage Reading Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت ریدینگ خود دارند مناسب می باشد.
IELTS Advantage Reading Skills

کتاب IELTS Advantage Reading Skills برای زبان آموزانی که نیاز به تقویت مهارت ریدینگ خود دارند مناسب می باشد.

بهشتی برای دوستداران اصطلاحات و idiom ها
Intermediate Idioms And Phrasal Verbs

بهشتی برای دوستداران اصطلاحات و idiom ها

محبوب ترین کتاب یادگیری گرامر بصورت خود آموز
Intermediate Grammar In Use

محبوب ترین کتاب یادگیری گرامر بصورت خود آموز

محبوب ترین کتاب یادگیری گرامر بصورت خود آموز
Advanced Grammar In Use

محبوب ترین کتاب یادگیری گرامر بصورت خود آموز

یکی از کتاب های بسیار مناسب برای کسانی که خود را برای آزمون آیلتس آکادمیک آماده می کنند.
Focusing On IELTS-Academic Practice Tests

یکی از کتاب های بسیار مناسب برای کسانی که خود را برای آزمون آیلتس آکادمیک آماده می کنند.

یکی از کتاب های بسیار مناسب برای کسانی که خود را برای آزمون آیلتس جنرال آماده می کنند.
Focusing on IELTS General Training

یکی از کتاب های بسیار مناسب برای کسانی که خود را برای آزمون آیلتس جنرال آماده می کنند.

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس
Focus On Vocabulary 2

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس
Focus On Vocabulary 1

یکی از با ارزشترین منابع تقویت لغت و آمادگی آزمون آیلتس

آسان ترین کتاب گرامر از سری محبوب Grammar in Use
Essential Grammar In Use

آسان ترین کتاب گرامر از سری محبوب Grammar in Use

یک کتاب مناسب و کلاسیک برای یادگیری لغت
English Vocabulary Organiser

یک کتاب مناسب و کلاسیک برای یادگیری لغت

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی
English Vocabulary in Use Pre-intermediate and intermediate

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی
English Vocabulary in Use Elementary

یک مرجع عالی برای آموزش لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی

محبوب ترین کتاب یادگیری گرامر بصورت خود آموز
English Grammar in Use intermediate_Fourth Edition

محبوب ترین کتاب یادگیری گرامر بصورت خود آموز

یک منبع کلاسیک برای یادگیری لغت
Elementary Vocabulary

یک منبع کلاسیک برای یادگیری لغت

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Writing For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Vocabulary For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Speaking For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Reading For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.
Collins Listening For IELTS

مناسب برای کسانی که در سطح 5-5.5 هستند و قصد گرفتن نمره 6 به بالا را دارند.

یک کتاب مفید و جمع و جور برای کسانی که در سطح 5 آیلتس هستند و می خواهند برای نمره 6 به بالا خود را آماده کنند.
Collins Grammar For IELTS

یک کتاب مفید و جمع و جور برای کسانی که در سطح 5 آیلتس هستند و می خواهند برای نمره 6 به بالا خود را آماده کنند.

مناسب برای تقویت رایتینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ رایتینگ آیلتس
Collins Get Ready For IELTS Writing

مناسب برای تقویت رایتینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ رایتینگ آیلتس

مناسب برای تقویت اسپیکینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ اسپیکینگ آیلتس
Collins Get Ready For IELTS Speaking

مناسب برای تقویت اسپیکینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ اسپیکینگ آیلتس

مناسب برای تقویت ریدینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ ریدینگ آیلتس
Collins Get Ready For IELTS Reading

مناسب برای تقویت ریدینگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ ریدینگ آیلتس

مناسب برای تقویت لیسنیگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ لیسنینگ آیلتس
Collins Get Ready For IELTS Listening

مناسب برای تقویت لیسنیگ بصورت جنرال و رسیدن به نمره ۴.۵-۵ لیسنینگ آیلتس

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس
Cambridge Vocabulary For IELTS

منبع بسیار معتبر لغات مخصوص آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 12 Academic

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 12 General

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 11 Academic

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 11 General

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 10

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 9

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 8

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 7

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 6

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 5

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 4

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 3

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 2

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس
Cambridge English IELTS 1

معتبرترین بانک سوال برای آزمون آیلتس

کتاب آموزش لغات پ‍‍‍‍‍یشرفته که بر اساس موضوع دسته بندی شده اند.
Advanced Vocabulary And Idiom

کتاب آموزش لغات پ‍‍‍‍‍یشرفته که بر اساس موضوع دسته بندی شده اند.

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension
Active Skills For Reading intro

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension
Active Skills For Reading 4

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension
Active Skills For Reading 3

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و comprehension

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب
Active Skills For Reading 2

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب
Actice Skills For Reading 1

یکی از بهترین کتاب ها برای تقویت مهارت ریدینگ و درک مطلب

ویرایش ششم کتاب محبوب 504 برای یادگیری لغات آکادمیک
504 Absolutely Essential Words

ویرایش ششم کتاب محبوب 504 برای یادگیری لغات آکادمیک

یکی از بهترین کتاب های موجود برای آشنا شدن با قالب اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل تعداد بسیاری ایده و نمونه سوال
220 IELTS SPEAKING TOPICS

یکی از بهترین کتاب های موجود برای آشنا شدن با قالب اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل تعداد بسیاری ایده و نمونه سوال

محبوب ترین کتاب یادگیری گرامر بصورت خود آموز
Basic Grammar In Use

محبوب ترین کتاب یادگیری گرامر بصورت خود آموز