دوره های عمومی آرمانی

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی آرمانی در ۱۴ ترم

تجربه دلنشین یادگیری زبان انگلیسی در هر لحظه و هر مکان !

ویدئو معرفی “ دوره های آنلاین زبان انگلیسی آرمانی

ارائه شده در ۱۴ ترم

[just_icon icon=”Defaults-qrcode” icon_size=”34″ icon_color=”#25c6ea” icon_align=”right”]

ویژگی دوره های آموزش عمومی زبان :

 • دوره های ترمیک آموزش زبان انگلیسی آنلاین در چهارده ترم
 • شرکت در آزمون تعیین سطح رایگان و شرکت در دوره مناسب سطح زبانی
 • محتوای تعاملی بی نظیر آموزش زبان انگلیسی آنلاین با ارایه ایمان مافی
 • صدها تست و تمرین تعاملی داخل اکانت کاربری
 • امکان ارسال تکلیف صوتی و نوشتاری و دریافت بازخورد دقیق از تیم آرمانی
 • امکان طرح سوالات درسی از طریق سامانه و دریافت پشتیبانی آموزشی و فنی
 • تعدادی از نظرات کاربران دورهای ترمیک در مورد کیفیت دوره ها را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.

برای لذت بردن از “دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی” کافیست این 3 مرحله را انجام دهید !

[just_icon icon=”Defaults-arrow-down” icon_size=”27″ icon_color=”#25c6ea” icon_animation=”swing”]
[just_icon icon=”Defaults-flag-o” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”swing” tooltip_disp=”right”]

1

[just_icon icon=”Defaults-arrows-h” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”swing” tooltip_disp=”right”]

2

[just_icon icon=”Defaults-flag-checkered” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”swing” tooltip_disp=”right”]

3

1 (2)

آزمون تعیین سطح

شرکت در آزمون تعیین سطح آنلاین (این آزمون نمره حدودی آیلتس شما را هم علاوه بر مشخض کردن سطح شما انجام می دهد)

تعیین سطح
2 (2)

مشاهده دمو رایگان

قبل از شرکت در هر دوره شما عزیزان می توانید بصورت رایگان از دموی دوره های آموزش زبان انگلیسی آنلاین استفاده کنید!

Image-Slide-2
3 (3)

ثبت نام در دوره ها

حالا وقتشه ازدوره های آنلاین زبان انگلیسی آرمانی لذت ببری !

تجربه دلنشین یادگیری زبان در هر لحظه و هر مکان

فعال سازی آنی پس از پرداخت !

همچنین میتوانید از بسته های تخفیف هیجان انگیز آرمانی استفاده نمایید

بسته های طلایی شامل چند ترم در کنار هم هستند که بصورت یکجا خریداری شده که علاوه بر 35 درصد تخفیف ویژه 12 ماه اعتبار ماهانه دارند.

[interactive_banner_2 banner_title=”بسته طلایی یک” banner_image=”id^6392|url^https://armanienglish.com/wp-content/uploads/2020/04/gold-general.jpg|caption^null|alt^null|title^gold-general|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2F%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25aa%25d8%25ae%25d9%2581%25db%258c%25d9%2581-%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25db%258c%25da%25a9%2F|||” banner_style=”style5″ banner_title_bg=”#3a3a3a” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

دوره طلایی عمومی یک

شامل دوره های :  ترم 1 تا 8

تعداد جلسات :  معادل 144 جلسه درسی
اعتبار ماهانه : ۱۲ ماه
مقدار صرفه جویی : ۳۵ درصد تخفیف
قیمت اصلی : 7.950.000  تومان
بعد تخفیف : 5.490.000  تومان

[interactive_banner_2 banner_title=”بسته طلایی دو” banner_image=”id^6393|url^https://armanienglish.com/wp-content/uploads/2020/04/gold-general-2.jpg|caption^null|alt^null|title^gold-general-2|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2F%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25aa%25d8%25ae%25d9%2581%25db%258c%25d9%2581-%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25af%25d9%2588%2F|||” banner_style=”style5″ banner_title_bg=”#3a3a3a” banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

دوره طلایی عمومی دو

شامل دوره های : ترم 9 تا 14

تعداد جلسات : معادل 108 جلسه درسی
اعتبار ماهانه : ۱۲ ماه
مقدار صرفه جویی : ۳۵ درصد تخفیف
قیمت اصلی : 5.940.000 تومان
بعد تخفیف : 4.158.000 تومان

یادگیری زبان از صفر تا حرفه ای در ۱۶ ترم!

[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم یک” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4120|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-1.jpg|caption^null|alt^null|title^General-1|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-1%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم دو” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4136|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-2.jpg|caption^null|alt^null|title^General-2|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-2%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم سه” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4131|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-3.jpg|caption^null|alt^null|title^General-3|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-3%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم چهار” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4132|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-4.jpg|caption^null|alt^null|title^General-4|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-4%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم پنج” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4133|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-5.jpg|caption^null|alt^null|title^General-5|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-5%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم شش” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4134|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-6.jpg|caption^null|alt^null|title^General-6|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-6%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم هفت” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4135|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-7.jpg|caption^null|alt^null|title^General-7|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-7%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم هشت” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4137|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/General-8.jpg|caption^null|alt^null|title^General-8|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-8%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم نه” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4399|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-9.jpg|caption^null|alt^null|title^General-9|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-9%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم ده” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4400|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-10.jpg|caption^null|alt^null|title^General-10|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-10%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم یازده” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4393|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-11.jpg|caption^null|alt^null|title^General-11|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-11%2F|title:%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم دوازده” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4394|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-12.jpg|caption^null|alt^null|title^General-12|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-12%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم سیزده” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4395|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-13.jpg|caption^null|alt^null|title^General-13|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-13%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم چهارده” banner_desc=”خرید دوره” banner_image=”id^4396|url^https://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/General-14.jpg|caption^null|alt^null|title^General-14|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-14%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم پانزده” banner_desc=”شرکت در دوره” banner_image=”id^4449|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/comingsoon-15.jpg|caption^null|alt^null|title^comingsoon-15|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-15%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_title=”دوره عمومی ترم شانزده” banner_desc=”شرکت در دوره” banner_image=”id^4450|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/05/comingsoon-16.jpg|caption^null|alt^null|title^comingsoon-16|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fshop.armanienglish.com%2Fproduct%2Farmani-16%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

نقشه راه مطالعه دوره های ترمیک

همچنین برای مشاهده دقیق مراحل مطالعه دوره های ترمیک آموزش زبان انگلیسی آنلاین آرمانی میتوانید این فایل را مشاهده نمایید.

[ultimate_heading main_heading=”سوالات متداول”][/ultimate_heading]

بزرگترین شاخصه دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی آرمانی چیست؟

دسترسی به دوره های کاملا تعاملی در هر لحظه از شبانه روز و کیفیت فوق العاده ارایه ایمان مافی در کنار هزاران تمرین و تکلیف و پشتیبانی کامل درسی و فنی.

گام اول برای شروع دوره های آنلاین ترمیک زبان انگلیسی آرمانی چیست؟

شرکت در آزمون تعیین سطح آنلاین رایگان آرمانی و سپس دریافت برنامه درسی هوشمند آنلاین آرمانی و مشاهده دموی رایگان دوره مورد نظر.

دوره های آنلاین زبان انگلیسی آرمانی از چه سطح تا چه سطح زبانی را پوشش می دهند؟

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی آرمانی در چهارده ترم از کاملا مقدماتی تا پایین تر از پیشرفته را پوشش میدهند که در انتها منتهی به دوره های آنلاین IELTS آرمانی می شوند.

آزمون تعیین سطح آنلاین آرمانی به چه صورت است؟

این آزمون بسیار هوشمند و پیشرفته در مدتی کوتاه سطح دقیق زبان انگلیسی شما و ترم مناسب شما در دوره های ترمیک آرمانی و همچنین نمره حدودی آیلتس شما را تعیین می کند و به طور آنی و آنلاین نمره را در اختیار شما قرار می دهد.

کیفیت دوره های آنلاین زبان انگلیسی آرمانی را چگونه بررسی کنم؟

هزاران نفر تا کنون به کمک دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی آرمانی، انگلیسی را به بهترین نحو آموخته اند. نظرات فقط تعداد محدودی از کاربران آرمانی که موفقیت به کسب نمره دلخواه آیلتس خود شده اند به همراه کارنامه آنها در بخش highlight  پیج اینستاگرام مرکز وجود دارد که می توانید به پیج مرکز به آدرس armanienglish آنها را مشاهده نمایید.

بزرگترین شاخصه دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی آرمانی چیست؟

این دوره ها این امکان را فراهم ساخته اند که شما “در هر ساعت و در هر مکان” به بالاترین کیفیت آموزشی با یک اینترنت ساده دسترسی داشته باشند و از کیفیت قابل توجه دوره ها به همراه هزاران تمرین و تکلیف و پشتیبانی کامل درسی لذت ببرند.

با فضای دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی آرمانی چگونه آشنا شوم؟

دموی رایگان دوره مورد نظر را در وبسایت ببینید. حتما لذت خواهید برد! سپس با ثبت نام در دوره مورد نظر وارد دنیای هیجان انگیز آرمانی شوید و یکبار برای همیشه به بهترین نحو و بی نیاز از هر منبع جانبی (کتاب، سی دی، …) زبان انگلیسی را در آرامش منزل خود بیاموزید.

نحوه برگزاری چگونه خواهد بود؟ آیا باید سر ساعت خاصی آنلاین باشم؟

خیر، به محض تهیه دوره، شما به محتوای آموزشی دسترسی خواهید داشت و می توانید مطالعه خود را شروع کنید. سرعت پیشرفت بر اساس خود شما تعیین می شود. میتوانید در صورت تمایل هر روز مطالعه کنید. برای آشنایی با نحوه تدرسی حتما دمو رایگان دوره را مشاهده کنید.

چرا دوره ترمیک را باید انتخاب کنم؟

آیا واقعا می خواهید زبان یاد بگیرید؟ آیا حاضر هستید که به اندازه لازم وقت صرف مطالعه و تمرین کنید؟ اگر جواب شما به این سوال بله است پس باید بگوییم شما قطعا شگفت زده خواهید شد. ترکیب محتوای آموزشی فوق العاده و منحصر به فرد ایمان مافی در کنار هزاران تمرین، سیستم پرس سوال از اساتید، و آسان بودن پرسیدن سوالات درسی می تواند تبدیل به بهترین استاد زبان برای شما باشد! دسترسی آسان از هرجا که باشید، تنها وسیله ایی که احتیاج دارید یک کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت یا موبایل است و اینترنت با سرعت kb512 به بالا. تمام این خدمات می تواند مرکز زبان آرمانی را به اهترین آموزشگاه زبان برای شما مبدل کنید.

کدام دوره برای من مناسب است؟

دوره های ما در 16 ترم ارایه می شوند، ترم اول مخصوص کسانی که تنها حروف الفبا را می دانند و ترم 16 در سطح upper intermediate  خواهد بود. شما باید ابتدا در آزمون تعیین سطح شرکت کنید . بعد از مشاهده سطح خود دمو رایگان آن ترم خاص که قبول شده اید را مشاهده کنید و سپس اقدام به خرید کنید. به همین سادگی!

اتمام هر دوره به چه مدت زمان نیاز دارد؟

تا حدی بستگی به سرعت مطالعه شما دارد هر ترم شمال نه درس می باشد و در مجموع  حدود چهل ساعت زمان برای اتمام هر ترم نیاز می باشد.

آیا شرکت در کلاس حضوری بهتر نیست؟

نه الزاما، در کلاس های گروهی شما ممکن است هر ترم با یک استاد و یک روش تدریس متفاوت روبرو شوید، در یادگیری انگلیسی دچار چندگانگی بشوید. امکان تعطیلی و عقب افتادن دوره موجود است. اگر سوالی برای شما پیش بیاید باید تا جلسه بعدی صبر کنید. اما هیچ کدام از این مشکلات در دوره های ترمیک آرمانی وجود ندارد. هر لحظه سوال بپرسید، ار تدریس بینظیر آقای مافی بهره مند شوید و هر زمان که مایل بودید مطالعه کنید.

نحوه آموزش چگونه است؟

بهترین پاسخ از طرف ما مشاهده دمو رایگان دوره ها خواهد بود. اما بصورت کلی هر درس شامل چندین بخش می باشد.

 

 • بخش آموزش توسط ایمان مافی (شامل گرامر، آموزش لغت، reading, listening, dialogue, و ….)
 • تمارین سیستمی از درس همان درس
 • تمارین سیستمی برای دوره درس های قبلی
 • تمرین listening برای تقویت بیشتر این مهارت
 • تمرین های چالش بیشتر
 • بخش آموزش لغات بیشتر
 • و بخش بسیار مهم تکالیف صوتی و نوشتاری که توسط اساتید ما تصحیح می شوند و در تمام درس ها موجود است. این تکالیف شمارا از کیفیت یادگیری خود مطلع می کنند و بازخوردی دقیق از آموزش زبان به شما می دهن.

(تمام این قسمت ها برای تمام درس ها موجود نیست)