دوره آموزش آنلاین آیلتس آرمانی

قبل از هر چیز لازم هست ویدئو زیر را مشاهده کنید !

توضیحات ایمان مافی “معرفی دوره آموزش آنلاین آیلتس آرمانی

برای لذت بردن از “دوره آموزش آنلاین آیلتس آرمانی” کافیست این 4 مرحله را انجام دهید !

[just_icon icon=”Defaults-arrow-down” icon_size=”27″ icon_color=”#25c6ea” icon_animation=”swing”]
[just_icon icon=”Defaults-flag-o” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”swing” tooltip_disp=”right”]

1

[just_icon icon=”Defaults-arrows-h” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”swing” tooltip_disp=”right”]

2

[just_icon icon=”Defaults-flag-checkered” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”swing” tooltip_disp=”right”]

3

[just_icon icon=”Defaults-flag-checkered” icon_size=”50″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”swing” tooltip_disp=”right”]

4

1 (2)

آزمون تعیین سطح (رایگان)

شرکت در آزمون تعیین سطح آنلاین (این آزمون نمره حدودی آیلتس شما را هم علاوه بر مشخص کردن سطح شما انجام می دهد)

2 (2)

دریافت برنامه درسی هوشمند (رایگان)

با وارد کردن نمره فعلی و نمره هدف و زمان شرایط اختصاصی خود، برنامه درسی جزء به جزء کاملا شخصی دریافت کنید.

3 (3)

مشاهده دمو (رایگان)

قبل از شرکت در هر دوره شما عزیزان می توانید بصورت رایگان از دموی دوره های آموزش زبان انگلیسی آنلاین استفاده کنید!

4

ثبت نام در دوره ها

حالا وقتشه ازدوره های آنلاین آیلتس آرمانی لذت ببرید !

تجربه دلنشین یادگیری زبان در هر لحظه و هر مکان و فعال سازی آنی پس از پرداخت!

دوره‌های “Writing و Speaking” آیلتس

[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^4080|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/Academic-Writing-Task1.jpg|caption^null|alt^null|title^Academic-Writing-Task1|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fproject%2Facademic-writing-task1%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

ویژه آزمون آکادمیک

[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^4078|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/Writing-Speaking-STRUCTURE.jpg|caption^null|alt^null|title^Writing-Speaking-STRUCTURE|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fproject%2Fwriting-vocabulary-task2%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

ویژه آزمون جنرال و آکادمیک

[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^4079|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/Writing-Speaking-VOCABULARY.jpg|caption^null|alt^null|title^Writing-Speaking-VOCABULARY|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fproject%2Fspeaking%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

ویژه آزمون جنرال و آکادمیک

[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^4077|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/Grammar.jpg|caption^null|alt^null|title^Grammar|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fproject%2Fgrammar%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

ویژه آزمون جنرال و آکادمیک

[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^4081|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/Essay-Types.jpg|caption^null|alt^null|title^Essay-Types|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fproject%2Fielts-essay-types%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

ویژه آزمون جنرال و آکادمیک

[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^6332|url^https://armanienglish.com/wp-content/uploads/2020/03/ok-General-Training-Writing-Task1.jpg|caption^null|alt^null|title^ok-General-Training-Writing-Task1|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fproject%2Fgeneral-training-writing-task1%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

ویژه آزمون جنرال

دوره های “Listening و Reading” آیلتس

[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^9534|url^https://armanienglish.com/wp-content/uploads/2023/08/Reading-2.png|caption^null|alt^null|title^Reading (2)|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fproject%2Freading-course%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

ویژه آزمون جنرال و آکادمیک

[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^9532|url^https://armanienglish.com/wp-content/uploads/2023/08/Listening-2.png|caption^null|alt^null|title^Listening (2)|description^null” banner_link=”url:https%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fproject%2Flistening-course%2F|title:Listening%20Course||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]

ویژه آزمون جنرال و آکادمیک

بسته های های تخفیف الماس آرمانی!

همه دوره های “رایتینگ و اسپیکینگ” آرمانی با 30% تخفیف و اعتبار ماهانه بیشتر (12 ماه) و مزایای زیر:

[just_icon icon=”Defaults-arrow-down” icon_size=”27″ icon_color=”#25c6ea” icon_animation=”swing” tooltip_disp=”right” tooltip_text=”دوره های آیلتس آرمانی”]
[just_icon icon=”Defaults-gift” icon_size=”40″ icon_color=”#8224e3″ icon_animation=”swing”]

دریافت مشاوره مکاتبه ای و معرفی کتب و منابع برای بهبود مهارت در listening

[just_icon icon=”Defaults-gift” icon_size=”40″ icon_color=”#8224e3″ icon_animation=”swing”]

دسترسی به تمام دوره های مهارتهای Writing و Speaking

[just_icon icon=”Defaults-gift” icon_size=”40″ icon_color=”#8224e3″ icon_animation=”swing”]

30 درصد تخفیف ویژه و اعتبار ماهانه بیشتر! (12 ماه)

[just_icon icon=”Defaults-gift” icon_size=”40″ icon_color=”#8224e3″ icon_animation=”swing”]

دسترسی به مجله دیجیتال آیلتس آرمانی شامل مطالب عالی آموزشی

[just_icon icon=”Defaults-gift” icon_size=”40″ icon_color=”#8224e3″ icon_animation=”swing”]

تخفیف ویژه برای وبینارهای آقای مافی

[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^4374|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2016/09/Diamond-Academic-ok.png|caption^null|alt^null|title^Diamond-Academic-ok|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fproject%2F%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-academic-module%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^4375|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2016/09/Diamond-General-web.png|caption^null|alt^null|title^Diamond-General-web|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fproject%2F%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3-academic-module-2%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[just_icon icon=”Defaults-arrow-right” icon_size=”27″ icon_color=”#25c6ea” icon_animation=”swing” el_class=”vc_hidden-sm vc_hidden-xs”]

بسته های Writing Correction

تصحیح دقیق و نمره دهی writing توسط اساتید متخصص و مطابق استانداردهای بین المللی

[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^4100|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/Writing-Correction-general.jpg|caption^null|alt^null|title^Writing-Correction-general|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fielts-writing-correction%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[interactive_banner_2 banner_desc=”ورود” banner_image=”id^4101|url^http://armanienglish.com/wp-content/uploads/2019/04/Writing-Correction-Academic.jpg|caption^null|alt^null|title^Writing-Correction-Academic|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Farmanienglish.com%2Fielts-writing-correction%2F|||” banner_style=”style1″ banner_color_title=”#ffffff” banner_color_desc=”#092056″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″ banner_desc_style=”font-weight:bold;” banner_desc_font_size=”desktop:15px;”]
[just_icon icon=”Defaults-smile-o” icon_size=”40″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”pulse”]

توضیحات ایمان مافی “معرفی بسته های الماس

[just_icon icon=”Defaults-smile-o” icon_size=”40″ icon_color=”#ffffff” icon_animation=”pulse”]

توضیحات ایمان مافی “معرفی دوره ریدینگ آیلتس

نظرات دانشجویان دوره آموزش آنلاین آیلتس ( IELTS )

[dt_gallery_masonry bwb_columns=”desktop:6|h_tablet:4|v_tablet:3|phone:3″ image_border_radius=”0px” project_icon_color=”#ffffff” project_icon_border_width=”0px” include=”8510,8511,8512,8513,8514,8515″]

نظرات دانشجویان دوره آموزش آنلاین آیلتس ( IELTS )

[dt_testimonials_carousel content_alignment=”center” show_avatar=”n” post_title_bottom_margin=”0px” content_bottom_margin=”0px” arrow_bg_width=”36x” arrow_border_width=”0px” r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_offset=”0px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_offset=”0px” category=”328″]
[ultimate_heading main_heading=”سوالات متداول”][/ultimate_heading]

بزرگترین شاخصه دوره آموزش آنلاین آیلتس آرمانی چیست؟

دسترسی به دوره های کاملا تعاملی با ارایه ایمان مافی در هر لحظه از شبانه روز و کیفیت فوق العاده در کنار هزاران تمرین و تکلیف و پشتیبانی کامل درسی و فنی.

برای شروع دوره آموزش آنلاین آیلتس آرمانی گام اول چیست؟

شرکت در آزمون تعیین سطح آنلاین رایگان آرمانی و سپس دریافت برنامه درسی هوشمند آنلاین آرمانی.

کیفیت دوره آموزش آنلاین آیلتس آرمانی را چگونه بررسی کنم؟

هزاران نفر تا کنون به کمک دوره های آنلاین آیلتس آرمانی به نمره دلخواه آیلتس خود را کسب کرده اند. نظرات فقط تعداد محدودی از کاربران آرمانی که موفقیت به کسب نمره دلخواه آیلتس خود شده اند به همراه کارنامه آنها در بخش highlight پیج اینستاگرام مرکز وجود دارد که می توانید به پیج مرکز به آدرس armanienglish آنها را مشاهده نمایید.

دوره های آنلاین آیلتس آرمانی چه مهارتهایی را پوشش می دهند؟

دوره های آنلاین آیلتس آرمانی در کنار برنامه درسی هوشمند آرمانی مهارتهای مختلف آیلتس (رایتینگ، اسپیکینگ، ریدینگ، لیسنینگ) را پوشش می دهند. تمام مهارتهای لازم با هزاران تمرین و دهها تکلیف در دوره ها موجود هستند و شما را از مطالعه هر منبع اضافی بی نیاز می نمایند.

برنامه درسی هوشمند آنلاین آیلتس آرمانی به چه صورت است؟

با وارد کردن سطح اولیه و نمره هدف خود برنامه درسی هوشمند و کاملا اختصاصی بر اساس شرایط زمانی و مهارتی خود به طور رایگان دریافت می کنید که به طور هفتگی تا رسیدن به نمره هدف راهنمای ارزشمند شما خواهد بود.

فضای دوره های آنلاین آیلتس آرمانی را چگونه بررسی کنم؟

دموی رایگان تمام دوره های IELTS آرمانی در وبسایت موجود است. دموی رایگان دوره مورد نظر را به طور رایگان ببینید و از کیفیت خارق العاده آموزش لذت ببرید!