IELTS Listening tips plurals

IELTS Listening

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

IELTS Listening tips plurals

اهمیت Plurals ها در بخش Listening آیلتس بسیار بالا می باشد و جواب برخی سوال ها از این نوع می باشند. حتی اگر جوابی را درست بنویسید و فقط S جمع آن را فراموش کنید کل نمره سوال را از دست می دهید.
در این ویدئو نمونه سوال در این زمینه پخش شده و نکته هایی در مورد نحوه پاسخ گویی ارائه می گردد.

[aparat id="hyR03"]

 

پیشنهاد آرمانی: دوره آنلاین آموزش آیلتس

دیدگاهتان را بنویسید