تفاوت بین high و tall

“Difference between “high” & “tall – تاریخ انتشار: بهار 98

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

Do you know the difference between “high” “tall“?

[aparat id="rnsuC"]

در زبان انگلیسی گاهی برخی از لغات به اشتباه به جای یکدیگر به کار می روند. از میان آن ها می توان به لغات tall  و high اشاره کرد که هر یک از آن ها جایگاه خاص خود را در جملات انگلیسی به همراه دارند. استفاده از هر یک از آن ها در برخی از جملات انجام می شود. در ادامه بیشتر در این خصوص بررسی می کنیم.

تفاوت بین high و tall

کاربرد tall

استفاده از کلمه tall در جملات برای برخی از اشکال و اشیا انجام می گیرد. به طور مثال برای اقلامی که عرض آن ها کمتر از طولشان باشد، اغلب از tall استفاده می کنند. برای مشخص کردن قد انسان ها و ساختمان ها اغلب از این واژه استفاده می کنند. به طور مثال the tallest tree in the world…

استفاده از این واژه در این جمله به جا و درست است و به همین خاطر نیز برای این دسته کلمات اغلب از واژه tall  استفاده می کنند.

 

کاربرد high در جملات زبان انگلیسی

برای استفاده از این کلمه نیز باید به شکل ساختاری هر یک از اشیا و اقلام دقت داشته باشید. بر خلاف استفاده از tall در جملات، از high برای مشخص کردن اقلامی که عرض بیشتری نسبت به طولشان دارند استفاده می شود. به طور مثال برای مشخص کردن کوه ها در جملات از این کلمه استفاده می کنند. همچنین برای مشخص کردن دیوارها در جملات از این کلمه استفاده می شود. به طور مثال the highest wall in the world…. ساختار این جمله نیز با به کار بردن کلمه high تکمیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید