Examiners talking about Speaking Tests

IELTS Speaking 

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

Examiners talking

about Speaking Tests

هر موقع بحث یه امتحان پیش میاد، دغدغه همه این هستش که چی مهم هست و چی مهم نیست، آیلتس (IELTS) هم از این قضیه مستثنی نیست. چی بهتر از اینکه به صحبت چند تا از ممتحن های آیلتس (IELTS Examiner) بشینیم و اطلاعات خیلی خوبی از امتحان دستمون بیاد، این قسمت در مورد بخش گفتاری (Speaking) صحبت می کنند، با ما باشید.

[aparat id="oYU6e"]

دیدگاهتان را بنویسید