کاربرد زمان آینده کامل استمراری چیست؟

کاربرد زمان آینده کامل استمراری چیست؟

 

آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری، یکی دیگر از زمان هایی است که یادگیری آن برای کسی که می خواهد بر گرامر زبان انگلیسی تسلط کاملی داشته باشد لازم و ضروری است؛ در حالی که در زبان محاوره ای خیلی کاربرد ندارد.

آینده کامل استمراری بر طول مدت یک فعالیتی تاکید می کند که قبل از زمان یا رویداد دیگر در آینده در جریان خواهد بود.

فرض میکنیم که من ساعت 10شب به تختخواب خواهم رفت، علی نصف شب به خانه خواهد آمد؛ هنگامی که علی در نصف شب به خانه بیاید من خواب خواهم بود و من حدود دو ساعت خواهم خوابید، اکنون برای گفتن وضعیت پیش آمده از زمان آینده کامل استمراری استفاده می کنم، اینگونه:

I will have been sleeping for two hours. : من به مدت دو ساعت خواهم خوابید.

چگونه زمان آینده کامل استمراری بسازیم:

فرمول اصلی در جمله های مثبت آینده کامل استمراری این گونه است: ابتدا فاعل جمله، پس از آن، فعل will و بعد از آن از have been استفاده می شود و در نهایت به فعل اصلی جمله ing اضافه می کنیم.

از آنجا که با تمامی ضمایر will  استفاده می شود، حتی هنگامی که فاعل جمله سوم شخص هم باشد تغییری در شکل و فرم جمله ایجاد نخواهد شد.

subject +will+ have been+ verb+ ing

I will have been sleeping for two hours.

You will have been sleeping for two hours.

she will have been sleeping for two hours.

he will have been sleeping for two hours.

he will have been sleeping for two hours.

he will have been sleeping for two hours.

 

 

آینده کامل استمراری

غزل تا پایان تابستان سه ماه کار خواهد کرد

 

برای ساختن آینده کامل استمراری باید از مصدر (/ present participle gerund) استفاده کنیم، یعنی باید به شکل ساده ی یک فعل ing  اضافه کنیم؛ در بیشتر افعال تغییری در ظاهر شکل ایجاد نمیشود، ولی برخی افعال قوانینی دارند که باید هنگام نوشتاری آن قوانین را رعایت کنیم؛ مانند:

افعالی مانند come که آخرشان با e تمام میشود، هنگامی که ing می گیرند، e  را از دست می دهند:

Come+ ing= coming

Make+ ing= making

افعالی هم که حرف آخرشان بی صدا و ماقبل آن یک حرف صدادار است و باز هم ماقبل آن یک حرف بی صدا به کار رفته است از قانون دابل کانسوننت پیروی می کنند:c+ w+c

Sit+ ing= sitting

اما اگر فعلی از ترکیب بالا برخوردار باشد ولی حرف آخر آن w, x و یا y باشد، هنگامی که ing  به آن اضافه میشود هیچ گونه تغییری نخواهد داشت. مانند: fixing

فعلی مانند lie نیز هنگامی که به gerund تبدیل می شود، به طور کلی شکل دیگری به خود می گیرد؛

Lie+ ing= lying

برای ساختن جملات سوالی زمان آینده کامل استمراری، فقط کافی است که will را به ابتدای جمله بیاوریم و بعد از آن به ترتیب فاعل، have you been و در آخر نیز فعل اصلی+ present participle (مصدر) را اضافه کنیم.

Will you have been studying for two hours?

با yes, I will و

یا no,I won’t  به پرسش پاسخ می دهیم.

همانطور که متوجه شدید برای ساختن جمله ی منفی از won’t استفاده می کنیم.

در جملات مخفف نیز تنها کافیست که فاعل و فعل will را مخفف کنید مانند:

Il have been..’ll have been…, you’ll have been….., she’ll have been….,they’I

 

آینده کامل استمراری

فرمول کلی زمان آینده کامل استمراری

 

کاربرد زمان آینده کامل استمراری در چه جمله ها و چه موقعیت هایی است:

این زمان برای نشان دادن اتفاقاتی به کار میرود که تا یک زمان خاصی در آینده در حال انجام بوده و ادامه نیز خواهد داشت:

به عنوان مثال دبیری از سال 1390شروع به تدریس کرده است و ما از ایشان می پرسیم که سال آینده چند سال خواهد شد که تدریس می کند، پاسخ این است که من سال آینده ده سال خواهد شد که من دارم تدریس می کنم ( مشغول تدریس هستم)؛ I will have been teaching for ten years.

نشانه ی زمانی پرکاربردی وجود دارد که مخصوص آینده کامل استمراری هستند؛ یکی for ( نشان دادن دوره ای از زمان، مثلا ده سال، پنج ماه وبیست دقیقه…..)

کاربردهای زمان آینده کامل استمراری:

  1. هنگامی که قرار است درباره عملی که مستمر و مداوم است و قبل از زمانی مشخص در آینده کامل میشود صحبت کنیم. ممکن است که شروع کار گفته شده، در زمان گذشته، حال و یا آینده باشد:

I will have been flying to Tehran for 10 minutes by this time tomorrow. :

من فردا تا این لحظه 10 دقیقه خواهد بود که در حال پرواز به سوی تهران هستم.

  1. دومین کاربرد زمان آینده کامل استمراری هنگامی است که قرار است عملی مداوم و مستمر را که قبل از کار و عملی دیگر در آینده تکمیل شده است را بیان کنیم مانند:

We will have been studying English for over an hour by the time my parents return.

وقتی پدر و مادرم برگردند بیش از یک ساعت خواهد شد که ما داریم انگلیسی می خوانیم.

  1. نشان دادن علت عمل و یا چیزی از زمان آینده کامل استمراری:

My mom will be tired when he gets home because he will have been walking for over 2 hours.

وقتی مادرم به خانه برگردد خسته خواهد بود؛ زیرا بیش از دو ساعت خواهد شد که او در حال پیاده روی است.

 

آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری با wh- question ها

 

نکات بسیار خاص و مهم در مورد زمان آینده کامل استمراری:

  •   باید متذکر شویم که تفاوت چندانی بین آینده کامل استمراری و آینده کامل وجود ندارد و استفاده از آینده کامل بسیار رایج تر است؛ اما از کجا بدانیم که در چه موقعیتی از کدام استفاده کنیم؟
  1. وقتی که گوینده اطمینان دارد که در آینده انجام کاری را متوقف خواهد کرد از زمان آینده کامل استفاده می کند مانند:

Next year, I will have been studied English for 10 years. : سال آینده ده سال است که من انگلیسی می خوانم. ( احتمال بسیار زیادی دارد که سال آینده بعد از ده سال دیگر زبان انگلیسی نخوانم(

  1. هنگامی که گوینده اطمینان دارد که بعد از یک زمان مشخص، انجام یک عمل و یا کاری در آینده ادامه خواهد داشت، به عنوان مثال:

Next year, I will have been studied french for two years. : سال آینده دو سال خواهد شد که من زبان فرانسوی می خوانم. ( منظور گوینده این است که به احتمال زیاد ادامه خواهد داد)

  •   نکته ی دیگر این است که مانند تمامی زمان های دیگر می توان از زمان آینده کامل استمراری در ساختار مجهول نیز استفاده کرد:

The cake will have been being cooked by my mom for over on hour by the time It is finished.

تا زمانیکه پختن کیک را تمام کند بیش از یک ساعت خواهد شد که مادر در حال پختن کیک است.

در فرمول جمله ی مجهول آینده کامل استمراری، بعد از فاعل، will have been ، از being نیز استفاده می کنیم و بعد از being نیز از قسمت سوم فعل استفاده میشود.

فرمولی که زمان آینده کامل استمراری را میسازد:

Subject+ have been+ verb+ ing+…. (فاعل)

و برخی از نشانه ی زمانی که مختص زمان آینده کامل استمراری است عبارتند از:

By+ ( this time, this week, tomorrow, the time, then)

Next+ ( year, month, week)

For+ ( an hour, 5 yours, 20 minutes, all day long, the last couple of hours)

نشانه  های زمانی گفته شده بیشتر در انتهای جمله استفاده می شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید