چگونه در انگلیسی صفات تفضیلی و عالی بسازیم؟

[lwptoc depth=”6″]

چگونه در انگلیسی صفات تفضیلی و عالی بسازیم؟

 

Comparative and Superlative adjectives = صفات تفضیلی و عالی،

گاهی لازم است که دو شی یا دو مکان و یا دو شخص را با یکدیگر مقایسه کنیم ( صفت تفضیلی) و گاهی نیز یک شخص، یک مکان و … را با کل اعضای گروه خود مقایسه کنیم ( صفت عالی)، بنابراین از صفات تفضیلی و عالی استفاده می کنیم.

ساختن صفات تفضیلی و عالی در زبان فارسی آسان تر است؛ زیرا برای ساختن صفات تفضیلی تنها پسوند تر را به انتهای صفت اضافه می کنیم و برای ساختن صفت عالی نیز پسوند ترین را به انتهای صفت مورد نظر اضافه می کنیم. اما در فرهنگ زبان انگلیسی برای ساختن صفات تفضیلی و عالی نیاز به دانستن برخی نکات لازم و ضروری است؛ و نکات گرامری وجود دارد که بدون رعایت کردن آنها نمی توانید صفات تفضیلی و عالی بسازید، حتی برخی صفات نیز از این قانون پیروی نمی کنند و استثنا هستند.

گاهی لازم است که یک انسان را با انسان دیگر و یا یک مکان را با مکان دیگر و یا یک کالا را با کالای دیگر مقایسه کنیم، در این هنگام است که باید صفت تفضیلی بسازیم؛ به عنوان مثال علی از مریم قد بلندتر است، تهران از اصفهان بزرگتر است و یا کیف من از کیف شما زیباتر است.

اما گاهی نیاز است که یک نفر، یک کالا، یک مکان و ….. را با کل مجموعه ی آنها مقایسه کرد؛ در چنین موقعیتی است که سر و کله ی صفت عالی پیدا می شود؛ مانند علی قدبلند ترین شاگرد در این کلاس است، در این مقایسه علی را با شخص دیگری مقایسه نکرده ایم و با کل دانش آموزان کلاس مقایسه شده است، کوه اورست مرتفع ترین کوه جهان است.

 

اولین نکته ای که باید در ساخت صفات تفضیلی و عالی رعایت شود چیست:

 

برای ساختن صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی باید از دو قانون کلی پیروی کرد؛ اما قبل از هرکاری باید بدانیم که نخستین و مهم ترین نکته ای که به ما نشان می دهد که از کدام قانون و روش پیروی کنیم چیست؟ تا بتوانیم روش درست و صحیح را به کار ببریم، و آن هم دانستن تعداد سیلاب های یک صفت است. سیلاب معادل کلمه ی بخش ( هجا) در فارسی است. قبل از هر چیزی باید بدانیم که صفتی را که در نظر گرفته ایم از چند سیلاب ( بخش ) تشکیل شده است.

 

ساختن صفات عالی و تفضیلی

روش ساختن صفات عالی و تفضیلی

 

چگونه تعداد سیلابها را مشخص کنیم:

 

همانند فارسی، در انگلیسی نیز حروف بی صدا به وسیله ی حروف صدادار خوانده می شوند و حروف صدادار عبارتند از: a. e. i. O.U پس می توان گفت که شمردن تعداد حروف صدادار نشان دهنده ی تعداد سیلاب هاست، مانند fish تنها حرف صدادار در این کلمه i  است پس این کلمه تک سیلابی ( یک بخشی ) است.

اگر  در کلمه ای دو یا چند حرف صدادار در کنار هم بودند؛ تنها صدایی که از مجموع آنها شنیده می شود را یک سیلاب در نظر بگیرید. مانند beautifull در این کلمه beau یک سیلاب، ti یک سیلاب و full نیز یک سیلاب شمرده می شود و این صفت روی هم رفته از 3 سیلاب (3 بخش) تشکیل شده است.

راه دوم، بخش کردن کلمه و کف زدن است؛ دقیقا مانند بخش کردن کلمات در فارسی.

راه سوم گرفتن دست تان در زیر چانه است و شمردن تعداد دفعاتی که دست تان در هنگام تلفظ کلمه با چانه تان برخورد می کند.

مطمئن ترین روش برای چک کردن تعداد سیلابهای یک کلمه، استفاده ازدیکشنری می باشد.

 

روش ساخت صفات تفضیلی و عالی با صفات تک سیلابی چگونه است:

 

بعد از اینکه مشخص شد که صفت تک سیلابی ( یک بخشی) است برای ساخت صفت تفضیلی از این فرمول استفاده می کنیم: Adjective+ er+ than

Ali is taller than Reza.   علی ازرضا قد بلندتر است.

I am older than you. من از تو بزرگتر هستم.

و برای ساخت صفت عالی از چنین صفاتی ( تک سیلابی) از روش زیر استفاده می شود:

The + adjective+ est

Ali is the tallest boy in the class. علی قد بلندترین پسر کلاس است.

My brother is the oldest child in my family. برادرم بزرگترین فرزند خانواده است.

ساختن صفات عالی و تفضیلی

صفتهای بی قاعده

 

  • صفاتی مانند big, fat و sad که حرف آخر آنها بی صداست و حرف ماقبل آن صدادار است و باز صدای ماقبل آن نیز بی صدا است، هنگام ساخت صفات تفضیلی و عالی از قانون دابل کانسوننت ( دابل کردن حرف بی صدا ) پیروی می کنند و این قانون تاثیری بر خواندن کلمه ندارد و تنها در هنگام نوشتاری رعایت می شود. مانند:

Big= bigger, biggest

Fat= fatter, fattest

Sad= sadder, saddest

 

روش ساخت صفات تفضیلی و عالی از صفات چند سیلابی:

 

اگر صفتی دو بخش باشد و یا بیشتر از دو سیلاب داشته باشد از روش زیر پیروی می کند:

صفات تفضیلی چند سیلابی؛ more+ adjective+ than

در کل میتوان گفت که هیچ اتفاقی برای صفت نمی افتد و تنها ماقبل آن از more ,  و بعد از صفت نیز از than  استفاده می کنیم. فرض کنید می خواهیم بگوییم که اصفهان از کرمان زیباتر است، صفتی که انتخاب کرده ایم زیبا می باشد(beautiful) پیش تر گفتیم که این صفت بیش از یک سیلاب دارد پس باید طبق فرمول گفته شده برای صفات چند سیلابی به صفت تفضیلی تبدیل شود:

Esfahan is more beautiful than Kerman.

اکنون می خواهیم شهر اصفهان را با تمام شهرهای ایران مقایسه کنیم و بگوییم که اصفهان زیباترین شهر ایران است، قانون این است:  The most+ adjective

Esfahan is the most beautiful city in Iran. اصفهان زیباترین شهر ایران است.

  • صفت هایی مانند happy, hungry, …. از دو سیلاب تشکیل شده اند اما برای ساختن صفات تفضیلی و عالی، از روشی که برای صفت دو یا چند سیلابی گفتیم استفاده نمی کنیم و با آنها مانند یک صفت یک بخشی رفتار می شود و رعایت یک نکته لازم و ضروری است: y در انتهای این صفات به i تبدیل می شود:

Happy + re+ than= happier than

The+ happy+ est= the happiest

My mom was happier than me.

My birthday was the happiest day.

 

ساختن صفات عالی و تفضیلی

صفات تفضیلی و عالی

 

  •    برخی صفات از قوانینی که گفته شد پیروی نمی کنند و قانونمند نیستند و صفات تفضیلی و عالی آنها با یکدیگر متفاوت است و باید شکل و فرم صفت تفضیلی و عالی آنها را به خاطر سپرد به چنین صفاتی  Irregular Adjective   گفته می شود مانند:

Good/ better/ the best

Bad/ worse/ the worst

از less و least قبل از صفاتی که بیش از یک بخش هستند نیز استفاده می شود؛ به عنوان مثال:

Less expensive, less beautiful

The least expensive, least beautiful

به جمله های زیر دقت کنید؛

My bag is less expensive than your bag.

اگر بخواهیم جمله را ترجمه کنیم باید بگویم که کیف من از کیف شما کمتر گران است و این جمله ترجمه ی خوبی نخواهد بود؛ شاید اگر بگوییم کیف من از کیف شما ارزانتر است ترجمه ی خوبی را ارائه داده باشیم ( کمتر گران = ارزانتر )، پس  less ترجمه و تاثیر صفت را معکوس و منفی می کند.

My watch is the least expensive watch in my family.

ترجمه ی لغت به لغت جمله این گونه است ساعت مچی من کمترین گران ساعت در خانواده من است، این ترجمه قابل قبول نیست و از آنجا که صفت least معنی گران را منفی و معکوس می کند جمله را این گونه ترجمه می کنیم، ساعت من ارزان ترین ساعت در خانواده ماست.( کمترین گران= ارزانترین)

پس برای ساخت صفات تفضیلی و عالی در انگلیسی، قبل از هرچیز باید تعداد سیلاب ها ( بخش های ) صفت را بدانیم؛ اگر صفت یک بخشی باشد برای ساختن صفت تفضیلی به انتهای آن er اضافه می کنیم و برای مقایسه، کلمه ی than را نیز به کار می بریم؛ و با اضافه کردن the قبل از صفت و est در انتهای یک صفت تکی سیلابی به آسانی صفت عالی می سازیم.

Taller than

The tallest

اگر صفت بیش از یک سیلاب داشته باشد برای ساخت صفت تفضیلی، more قبل از صفت می آید و در صفت عالی the most پیش ازصفت به کار می رود، و خود صفت تغییری نمی کند.

More beautiful than, the most beautiful

دیدگاهتان را بنویسید