چند اصطلاح در زمینه پول قسمت دوم

عبارات مفید در زمینه پول – قسمت دوم

تاریخ انتشار ویدئو: شهریور 98

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

چند اصطلاح در زمینه پول – قسمت دوم

با ارائه ایمان مافی

💰💰
در این ویدئو می خواهیم عباراتی با موضوع پول رو آموزش بدیم.
.
عبارات آموزش داده شده در این ویدیو:


Charge🔸️
Overcharge🔸️
Change🔸️

 

مثال:

!The restaurant charged me 10$ for the bread🔸️

🔴آیا می‌تونید با این عبارات جمله بسازید؟

دیدگاهتان را بنویسید