پیشوندها و پسوندها در انگلیسی

سافیکس ها (Affixes) ، در دو دسته ی پیشوندها (prefixes) و پسوندها (suffixes) قرار می گیرند. پیشوندها و پسوندها در انگلیسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. پیشوندها هماهنطور که از اسمشان پیداست قبل از لغت و پسوندها بعد از لغت می آیند. در این مقاله بیشتر با مفهوم پیشوندها و پسوندها در انگلیسی آشنا خواهیم شد. پیشوندها و پسوندها در انگلیسی بسیار کلیدی هستند.

کلیک کنید: دوره های آنلاین زبان آرمانی با جدیدترین متدهای روز آکسفورد و کمبریج

پیشوندها در زبان انگلیسی

پیشوندها معنی کلمات را تغییر می دهند و در تغییر اجزای جمله یا Part of speech تغییری ایجاد نمی کنند. این پیشوندها، قبل از اسم و فعل و صفت و قید می آیند و معنی آنها را تغییر می دهند. پیشوندها در واژگان انگلیسی، همانطور که از اسمشان پیداست، اضافاتی هستند که به قبل کلمات اضافه شده و در معنای آن ها تغییرات ایجاد می کنند. مثلا پیشوند ” re” با چسبیدن به فعل “Act” معنای آن را از کنش (act) به واکنش (react) تغییر می دهد.

در مثال های زیر نمونه هایی از پیشوندها به همران معنی آنها را که در پرانتز آمده است مشاهده می کنید.

Adjective prefixes (پیشوندهای صفت)

Happy (خوشحال) → unhappy (ناخشنود) → (un=not)

Honest (صادق) → dishonest (دروغگو) → (dis=not)

Possible (ممکن) → impossible (ناممکن) → (im=not)

Noun prefixes (پیشوندهای اسم)

Worker (کارمند) → Co-worker (همکار) → (co=with)

Wife (همسر) → ex-wife (همسر سابق) → (ex=former)

Circle (دایره) → Semicircle (نیم دایره) → (semi=half)

Verb prefixes (پیشوندهای فعل)

Understand (فهمیدن) → misunderstand (اشتباه فهمیدن) → (mis=wrongly)

Write (نوشتن) → rewrite (دوباره نوشتن) → (re=again)

Code (کد دادن) → decode (باز کردن کد) → (de=off)

Adverb prefixes (پیشوندهای قید)

Kindly (مهربانانه) → unkindly (نامهربانانه) → (un=not)

Clockwise (جهت عقربه ساعت) → Counter-clockwise (خلاف جهت عقربه ساعت) → (counter=opposite)

در ادامه مقاله پیشوندها و پسوندها در انگلیسی به پسوند یا همان Suffix می رسیم. پسوندها در لغات انگلیسی، همانطور که از اسمشان پیداست، اضافاتی هستند که به بعد کلمات اضافه شده و تغییراتی در اجزای کلام یا همان “Part of speech” ایجاد می کنند. مثلا پسوند –ize با چسبیدن به صفت “final” و تبدیل آن به “finalize”، آن را از نهایی (صفت) به نهایی کردن (فعل) تغییر می دهد.

پسوندها معنی کلمه را تغییر نمی دهند و فقط نوع آن را عوض می کنند. این پسوندها به چهار نوع مختلف اسم ساز، صفت ساز، فعل ساز و قیدساز تقسیم می شوند. در مواقعی هنگام اضافه کردن پسوند، Spelling  لغت کمی تغییر می کند. پسوندها در نمونه های زیر پررنگ شده است.

Noun suffixes (پسوندهای اسم ساز)

Free (صفت) → freedom (اسم)

Create (فعل) → creation (اسم)

Argue (فعل) → argument (اسم)

Verb suffixes (پسوندهای فعل ساز)

Sharp (صفت) → sharpen (فعل)

Simple (صفت) → simplify (فعل)

Public (صفت) → publicize (فعل)

Adjective suffixes (پسوندهای صفت ساز)

Hope (فعل) → hopeless (صفت)

Beauty (اسم) → beautiful (صفت)

Religion (اسم) → religious (صفت)

Adverb suffixes (پسوندهای قیدساز)

Slow (صفت)  →  slowly (قید)

Back (صفت)  → backwards (قید)

Clock (اسم)  → clockwise (قید)

اهمیت پیشوندها و پسوندها در انگلیسی

هر چه از اهمیت پیشوندها و پسوندها در انگلیسی بگوییم کم است. بسیاری از کلماتی که در متن ها با آن ها برخورد می کنید و به خاطر اینکه معنی آن ها را نمی دانید به دیکشنری مراجعه می کنید در واقع تشکیل شده اند از کلماتی که شما می¬دانید به علاوه یک پیشوند یا یک پسوند یا هر دو  آن ها. با دانستن پیشوندها و پسوندها به جرات می  گویم دایره لغات شما بیش از دو برابر افزایش می یابد. یعنی هر تعداد لغت که می دانید ضربدر دو کنید.

پیشنهاد ویژه: آموزش آنلاین زبان آرمانی با تخفیف ویژه 

در این کتاب فقط چند نمونه پسوند و پیشوند برای آشنایی شما و به عنوان مثال نوشته شده است. توصیه می¬شود با یک سرچ ساده در اینترنت لیست پیشوندها و پسوندها را پیدا کنید و آنها را با مثال مطالعه کنید و تاثیر شگرف آن ها در دانش زبانی خودتان و افزایش مهارت هاتون رو ببینید. برای مثال فرض کنید معنی کلمه disagreement را نمی دانید و با مراجعه به دیکشنری مشاهده می کنید که معنی آن (عدم توافق) است.

 اما اگر از قبل بدانید که -dis یک پیشوند به معنی not است و  mentهم یک پسوند اسم ساز که هردو به لغت ساده agree اضافه شده اند، دیگر نیازی به مراجعه به دیکشنری نخواهید داشت و معنی کلمه را به راحتی متوجه می شوید. این پیشوندها و پسوندها همچنین می توانند به شما کمک کنند که به وسیله Paraphrase کردن در اسپیکینگ خود نیز پیشرفت کنید. اگر نمی دانید paraphrase  به چه معناست، اطلاعات بیشتر در مورد آن را در ادامه مطالعه کنید.

اهمیت پسوندها و پیشوندها در بازنویسی یا Paraphrasing

یکی از نکات آموزش های رایتینگ Writing برای IELTS و TOEFL و همچنین مقاله نویسی، بازنویسی متن انگلیسی و یا Paraphrasing است. نکته دیگر و البته مهم تر این است که برای بازنویسی کردن یک متن در زبان انگلیسی دانستن پیشوندها و پسوندها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مواقع زیادی بعد از عوض کردن شکل جمله و در جمله جدید لازم است نقش جدیدی از کلمه جمله قبل به کار برود. مثلا یک کلمه مانند Happy که در جمله اولیه صفت است در جمله جدید بازنویسی شده باید به شکل یک اسم یعنی Happiness نوشته شود.

در این بخش به آموزش پارافریز متون انگلیسی و روش‌ها و تکنیک‌های آن می پردازیم.

Paraphrase یا بازنویسی چیست؟

“Paraphrase” یک فعل است، که به معنی بازنویسی یک عبارت و یا جمله به شکلی متفاوت ولی با حفظ همان معنی و مفهوم است. در واقع جمله ی بازنویسی شده باید معنی جمله ی اول را داشته باشد اما با لغات و ساختار متفاوت.

بازنویسی یک مهارت بسیار مهم برای بیشتر آزمون های زبان انگلیسی TOEFL iBT تافل, IELTS آیلتس, TOEIC در بخش Speaking و رایتینگ آیلتس Writing است و حتی در نوشتن مقالات علمی و ISI و نوشتن نامه های تجاری به زبان انگلیسی نیز کاربرد دارد.

در مثال زیر یک عبارت ساده ی paraphrase شده را مشاهده می نمایید:

Original: He has tons of stuff to throw away.

Paraphrase: He needs to get rid of a lot of junk.

به طور کلی سه روش اصلی برای بازنویسی کردن وجود دارد که اگر این سه روش با هم ترکیب شوند، جملات شما واضح و دقیق خواهند بود.

روش اول:  استفاده از کلمات مترادف

اکثر زبان آموزان سعی می کنند از این روش استفاده کنند، اما این روش نیاز به دقت دارد. درست است که زبان انگلیسی Synonyms یا مترادف های زیادی برای لغات مختلف دارد اما این مترادف ها همیشه همان معنی را نمی دهند. بنابراین در بعضی موارد، جملات نوشته شده از حالت طبیعی زبان انگلیسی خارج می شوند و مقداری غیر طبیعی به نظر می رسند. جملاتی که خوانایی و روانی معمول را نداشته باشند نمرات شما را در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس کم می کنند.

روش دوم: تغییر ترتیب قرار گرفتن لغات در جمله

تغییر ترتیب لغات در عبارت یا جملات، معمولا راحت تر از پیدا کردن مترادف است و احتمال خطا در آن کمتر است. با این وجود، بعضی مواقع تعیین اینکه چگونه ترتیب لغات را تغییر دهیم ساده نیست. همچنین وقتی ترتیب لغات را تغییر می¬دهید، ممکن است لازم باشد که ساختار برخی لغات را نیز با اضافه کردن پیشوند و پسوند تغییر دهید. یا اینکه لازم باشد لغات دیگری را نیز اضافه کنید تا جمله از لحاظ گرامری درست باشد.

روش سوم: تغییر گرامر جمله

تغییر گرامر جمله به نظر سخت می آید، اما در واقع تغییر گرامر ساده تر از تغییر لغات است. بعلاوه، اگر از طریق تغییر گرامر، جمله را تغییر دهید و اشتباه هم کنید، باز هم جمله ی شما قابل فهم است. اما اگر برای تغییر جمله، لغت را تغییر دهید و اشتباه کنید، خواننده متن شما نمی¬فهمد که منظور شما چیست.

بازنویسی را باید خیلی تمرین کنید زیرا توانایی در بازنویسی کردن، هم دامنه لغات و هم انعطاف پذیری دانش ما از زبان انگلیسی را نشان می دهد.

جمع بندی

در این مقاله پیشوندها و پسوندها در زبان انگلیسی و یکی از مهمترین کاربردهای آن را مورد بررسی قرار دادیم. یادگیری پیشوندها و پسوندها در انگلیسی می توانند یک سکوی پرتاب برای شما در افزایش دایره لغات شما باشد. با یادگیری پیشوندها و پسوندها شما قادر خواهید بود متن های انگلیسی را بیشتر و بهتر درک کنید و در مکالمه خود نیز به خوبی پیشرفت کنید زیرا لغات انگلیسی از یک ریشه لغوی و تعدادی از همین پیشوندها و پسوندها ساخته شده است.

پیشنهاد برای یادگیری این پیشوندها و پسوندها به شکل کاربردی و به طور کلی تقویت زبان انگلیسی شما دوره آموزش آنلاین زبان آرمانی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید