پاسخ دکتر مافی به سوالات کاربران در اینستاگرام

پاسخ دکتر مافی به سوالات کاربران در اینستاگرام

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

قسمت اول

این ویدیو بخش اول از پاسخهای ایمان مافی به سوالات کلیدی دانشجویان آیلتس میباشد. توجه به پاسخ این سوالات میتواند به بهبود نمره آیلتس شما و همچنین تسهیل انتخاب مسیر صحیح برای مطالعه آزمون IELTS کمک شایان ذکری نماید.