عملکرد خوب در امتحان داشتن

یکی از عبارت های بسیار کاربردی در زبان انگلیسی عبارت عملکرد خوب داشتن است. برای مثال من عملکرد بسیار خوبی در امتحان داشتم یا من عملکردی خوبی در مصاحبه داشتم. چنین عبارتی در زبان انگلیسی به چه صورت اجرا می شود؟ در ادامه این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

عملکرد خوب در امتحان داشتن

عبارت ace به جای i did well 

معمولاً عبارت عادی این جمله در زبان انگلیسی I did well/I do well  است. اما عبارت دیگری نیز وجود دارد که در زبان انگلیسی بسیار رایج تر است است. این عبارت ace  بوده و هیچ گونه حرف اضافه را نیز شامل نمی شود. به مثال های زیر دقت کنید:

I aced the test   من عملکردی خوبی در امتحان داشتم.

I aced the interview  من عملکرد خوبی در مصاحبه داشتم.

I aced the speaking  من عملکرد خوبی در صحبت کردن داشتم.

عبارت ace در زبان انگلیسی بسیار کاربردی و رایج بوده و به کار بردن آن شما را حرفه ای نشان می دهد.  بنابراین من بعد به جای استفاده از عبارت i did well  از عبارت ace  استفاده کنید. مسلما یکی از سختی های زبان انگلیسی، به کار بردن فعل با حروف اضافه است. این عبارت با توجه به اینکه حرف اضافه ای را شامل نمی‌ شود و از فعل های با قاعده است می ‌تواند بسیار سریع در حافظه شما ثبت شود. به کار بردن عبارت ace  در جمله های تان سبب می شود تا حرفه ای به نظر برسید.

 

لازم است بدانید که فعل ace  با قاعده بوده و شکل دوم و سوم آن aced  است، از این رو آن را به خاطر بسپارید و در جمله های خود به جای عبارت i did well/i do well  استفاده کنید. بهتر است این عبارات را از ریشه درست یاد بگیرید تا بعدها دجار مشکل نشوید.

دیدگاهتان را بنویسید