صاف و زبر!

استفاده از کلمات رایج و مهم در زبان انگلیسی می تواند کمک زیادی یک مکالمه حرفه ای داشته باشد. در این مطلب به بررسی دو کلمه بسیار رایج و مهم در زبان انگلیس  به معنی صاف و زبر می پردازیم. این دو کلمه در گفتگوهای روزمره کاربرد بسیار زیادی دارند، از این رو دانستن آن بسیار مهم است و می تواند بسیار مورد استفاده قرار بگیرد.  با ما همراه باشید تا این دو کلمه را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

صاف و زبر

کلمه صاف در زبان انگلیسی smooth است. این کلمه به معنای نرم نیز است. جمله paper is smooth   به معنای کاغذ صاف است، مثالی از این واژه است.

کلمه زبر در زبان انگلیسی rough است. جمله  paper is rough  به معنای کاغذ زبر است، مثالی از این واژه است.

استفاده از کلمات smooth  و rough  در زبان انگلیسی بسیار رایج بوده و یادگیری آن می تواند در مهارت گفتاری تان بسیار موثر واقع شود. توصیه می کنیم این کلمات را به خاطر سپرده و  و از آن ها در گفتگوهای روزمره تان استفاده کنید؛ زیرا زیرا این کلمات بسیار کاربردی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید