رمز موفقیت برای رایتینگ نمره هفت آیلتس

رایتینگ نمره 7

تاریخ انتشار ویدئو: اردیبهشت 98

[ultimate_icons align=”uavc-icons-center”][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][single_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”20″ icon_margin=”5″ icon_color=”#22a0d6″][/ultimate_icons]

رمز موفقیت برای رایتینگ نمره هفت آیلتس

با ارائه ایمان مافی

برای گرفتن نمره هفت علاوه بر گرامر و لغت بایستی به موارد دیگری نیز توجه کنید.

[aparat id="mU6pT"]

دیدگاهتان را بنویسید