انواع آزمون IELTS (بخش 3)

 

Test format – Academic Writing (60 دقیقه)

موضوعات مورد علاقه عمومی و مناسب برای آزمون دهندگانی است که وارد مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می شوند یا به دنبال ثبت نام حرفه ای هستند. دو task وجود دارد:

Task 1 – یک graph، table، chart یا diagram به شما ارائه می شود و از شما خواسته می شود که اطلاعات را با کلمات خود توصیف، خلاصه یا توضیح دهید. ممکن است از شما خواسته شود که داده ها را توصیف کنید یا اینکه مراحل یک فرآیند، نحوه عملکرد یک چیز، یک شی یا یک رویداد را توضیح دهید.

 

Task 2 – از شما خواسته می شود که در پاسخ به یک دیدگاه، استدلال یا مشکل، مقاله بنویسید. پاسخ به هر دو task باید به سبک رسمی باشد.

 

IELTS Academic Writing description

فرمت مقاله: دو Writing task وجود دارد که هر دو باید تکمیل شوند.

زمان: 60 دقیقه

تعداد سوالات: 2

Task types: در Task 1 از شرکت کنندگان خواسته می شود تا برخی از اطلاعات بصری (graph/table/chart/diagram) را به زبان خودشان توصیف کنند. آنها باید 150 کلمه را در حدود 20 دقیقه بنویسند. در Task 2، آنها به یک دیدگاه یا استدلال یا مشکل پاسخ می دهند. آنها باید 250 کلمه را در حدود 40 دقیقه بنویسند.

پاسخ: پاسخ ها باید در پاسخنامه و به طور کامل نوشته شود. یادداشت ها یا bullet point ها به عنوان پاسخ قابل قبول نیستند. شرکت کنندگان در آزمون ممکن است روی برگه سؤال بنویسند، اما این را نمی توان به عنوان آزمون در نظر گرفت و توسط ممتحن پذیرفته نمی شود.

نگاهی دقیق به مقاله همراه با پیوندهایی به منابع مرتبط.

 

Task 1

نوع و قالب Task: در Writing Task 1، ممکن است از شرکت کنندگان در آزمون خواسته شود که حقایق یا ارقام ارائه شده در یک یا چند graph، chart یا table را در مورد یک موضوع مرتبط توصیف کنند. یا ممکن است یک diagram  از یک ماشین، یک دستگاه یا یک فرآیند به آنها داده شود و از آنها خواسته شود که نحوه عملکرد آن را توضیح دهند. آنها باید به سبک آکادمیک یا نیمه رسمی (خنثی) بنویسند و مهم ترین و مرتبط ترین نکات را در نمودار درج کنند. برخی از نکات یا جزئیات کوچک ممکن است حذف شوند.

شرکت کنندگان در آزمون نباید بیش از 20 دقیقه برای این کار وقت بگذارند. از آنها خواسته می شود حداقل 150 کلمه بنویسند و در صورت کوتاه بودن پاسخ جریمه خواهند شد. در حالی که شرکت کنندگان در آزمون برای نوشتن بیش از 150 کلمه جریمه نمی شوند، آنها باید به خاطر داشته باشند که طولانی تر شدن پاسخ Task 1 ممکن است به این معنی باشد که زمان کمتری برای صرف کردن در Task 2 دارند، که دو برابر بیشتر به امتیاز گروه Writing کمک می کند.

شرکت کنندگان در آزمون همچنین باید توجه داشته باشند که اگر پاسخ خارج از موضوع باشد یا به صورت متن کامل و متصل نوشته نشده باشد (مثلاً استفاده از bullet point در هر قسمت از پاسخ یا فرم یادداشت و غیره) به دلیل بی ربط بودن جریمه خواهند شد. و همچنین برای سرقت ادبی (یعنی کپی برداری از منبع دیگر) به شدت مجازات خواهند شد.

داوطلبان آزمون باید پاسخ های خود را در دفترچه پاسخنامه بنویسند.

Task focus: اینTask  توانایی شناسایی مهم ترین و مرتبط ترین اطلاعات و روندها را در یک graph، chart، table یا diagram، و ارائه یک نمای کلی سازماندهی شده از آن با استفاده از زبان به طور دقیق در سبک آکادمیک ارزیابی می کند.

تعداد سوالات: 1

 

Task 2

نوع و قالب Task: در Writing Task 2، به داوطلبان آزمون موضوعی داده می شود تا در مورد سبک آکادمیک یا نیمه رسمی(خنثی) بنویسند. پاسخ ها باید یک بررسی گفتمانی از مسائل مربوطه باشد. شرکت کنندگان در آزمون باید مطمئن شوند که تکلیف را به دقت خوانده و پاسخ کامل و مرتبط ارائه می دهند. به عنوان مثال، اگر موضوع جنبه خاصی از کامپیوتر است، آنها باید در پاسخ خود روی این جنبه تمرکز کنند. آنها نباید به طور کلی در مورد رایانه ها بنویسند.

شرکت کنندگان در آزمون همچنین باید توجه داشته باشند که اگر پاسخ خارج از موضوع باشد یا به صورت متن کامل و متصل نوشته نشده باشد (مثلاً استفاده از bullet point در هر قسمت از پاسخ یا فرم یادداشت و غیره) به دلیل بی ربط بودن جریمه خواهند شد. و همچنین برای سرقت ادبی (یعنی کپی برداری از منبع دیگر) به شدت مجازات خواهند شد. در نهایت، شرکت کنندگان در آزمون باید مطمئن شوند که مستقیماً از برگه سؤال کپی نمی کنند زیرا این مورد ارزیابی نخواهد شد.

آنها باید پاسخ های خود را در دفترچه پاسخنامه بنویسند.

Task focus: اینTask  توانایی ارائه یک استدلال واضح، مرتبط و سازماندهی شده، ارائه شواهد یا مثال هایی برای پشتیبانی از ایده ها و استفاده دقیق از زبان را ارزیابی می کند.

تعداد سوالات: 1

بیشتر بخوانید: انواع آزمون IELTS (بخش 1)

IELTS Academic Writing نحوه نمره دهی

نمره دهی و ارزیابی

هر task به طور مستقل ارزیابی می شود. ارزیابی Task 2 نسبت به Task 1 وزن بیشتری در نمره دهی دارد.

پاسخ ها توسط ممتحنین تایید شده IELTS ارزیابی می شوند. همه ممتحنین آیلتس دارای مدارک آموزشی مرتبط هستند و به عنوان ممتحن توسط مراکز آزمون استخدام می شوند و توسط British Council یا IDP: IELTS استرالیا تایید شده اند.

نمرات در باند کامل و نیم ارائه می شود. توصیف‌کننده‌های دقیق عملکرد طراحی شده اند که عملکرد نوشتاری را در 9 باند آیلتس توصیف می‌کنند. این موارد در صفحه نحوه امتیازدهی آیلتس موجود است. آنها برای هر دو نسخه IELTS Academic و IELTS General Training اعمال می شوند و بر اساس معیارهای زیر هستند.

 

پاسخ های Task 1 در موارد زیر ارزیابی می شوند:

 • Task achievement
 • Coherence and cohesion
 • Lexical resource
 • Grammatical range and accuracy

 

پاسخ های Task 2 در موارد زیر ارزیابی می شوند:

 • Task response
 • Coherence and cohesion
 • Lexical resource
 • Grammatical range and accuracy

 

Performance descriptors

 

Task 1

Task achievement

با استفاده از حداقل 150 کلمه، ارزیابی می‌کند که چگونه پاسخ به‌طور مناسب، دقیق و مرتبط، الزامات تعیین‌شده در task را برآورده می‌کند. Academic Writing Task 1 یک کار نوشتاری است که ورودی تعریف شده و خروجی تا حد زیادی قابل پیش بینی دارد. این اساساً یک task انتقال اطلاعات است که به محتوای واقعی یک نمودار ورودی مربوط می شود و نه به توضیحات گمانه زنی که خارج از داده های داده شده قرار دارند.

 

Coherence and cohesion

این بخش به وضوح و روان بودن کلی مربوط می شود: اینکه چگونه پاسخ، اطلاعات، ایده ها و زبان را سازماندهی و به هم پیوند می دهد. Coherence به پیوند دادن ایده ها از طریق توالی منطقی اشاره دارد. Cohesion به استفاده متنوع و مناسب از ابزارهای منسجم (به عنوان مثال، رابط های منطقی، ضمایر و حروف ربط) برای کمک به شفاف سازی روابط مفهومی و ارجاعی بین و درون جملات اشاره دارد.

 

Lexical resource

این بخش به گستره واژگان مورد استفاده و دقت و تناسب آن از نظر task خاص اشاره دارد.

 

Grammatical range and accuracy

به گستره و استفاده دقیق از دستور زبان اشاره دارد که در جمله نویسی آشکار می شود.

 

Task 2

Task response

در هر دو نسخه IELTS Academic و IELTS General Training، Task 2 از شرکت کنندگان در آزمون می خواهد که در رابطه با یک دستور داده شده در قالب یک سؤال یا بیانیه، موقعیت خود را تدوین و توسعه دهند. ایده ها باید با شواهد پشتیبانی شوند و ممکن است نمونه هایی از تجربیات خود آزمون گیرندگان استخراج شود. پاسخ ها باید حداقل 250 کلمه باشد. تعداد حروف کمتر از حد مجاز کلمه جریمه خواهند شد.

 

Coherence and cohesion

این بخش به وضوح و روان بودن کلی مربوط می شود: اینکه چگونه پاسخ، اطلاعات، ایده ها و زبان را سازماندهی و به هم پیوند می دهد. Coherence به پیوند دادن ایده ها از طریق توالی منطقی اشاره دارد. Cohesion به استفاده متنوع و مناسب از ابزارهای منسجم (به عنوان مثال، رابط های منطقی، ضمایر و حروف ربط) برای کمک به شفاف سازی روابط مفهومی و ارجاعی بین و درون جملات اشاره دارد.

 

Lexical resource

این بخش به گستره واژگان مورد استفاده و دقت و تناسب آن از نظر task خاص اشاره دارد.

 

Grammatical range and accuracy

این دامنه و استفاده دقیق از گرامر را ارزیابی می کند، همانطور که در نوشتن آزمون دهندگان آنها در سطح جمله نشان داده می شود.

 

 

Test format – General Training Writing (60 دقیقه)

موضوعات مورد علاقه عمومی است. دو task وجود دارد:

Task 1 – موقعیتی به شما ارائه می شود و از شما خواسته می شود نامه ای بنویسید و اطلاعاتی را بخواهید یا وضعیت را توضیح دهید. نامه ممکن است به سبک شخصی، نیمه رسمی یا رسمی باشد.

 

Task 2 – از شما خواسته می شود که در پاسخ به یک دیدگاه، استدلال یا مشکل، مقاله بنویسید. مقاله می تواند به سبک نسبتاً شخصی باشد.

 

IELTS General Training Writing description

فرمت مقاله: دو Writing task وجود دارد که هر دو باید تکمیل شوند.

زمان: 60 دقیقه

تعداد سوالات: 2

Task types: در تکلیف 1 از شرکت کنندگان در آزمون خواسته می شود که به یک موقعیت پاسخ دهند، به عنوان مثال، نامه ای برای درخواست اطلاعات یا توضیح یک موقعیت. در کار 2، آزمون شوندگان در پاسخ به یک نقطه نظر، استدلال یا مشکل، یک مقاله می نویسند.

پاسخ: پاسخ ها باید در پاسخنامه و به طور کامل نوشته شود. یادداشت ها یا bullet point ها به طور کامل یا جزئی به عنوان پاسخ قابل قبول نیستند. شرکت کنندگان در آزمون ممکن است روی برگه سؤال بنویسند، اما این را نمی توان به عنوان آزمون در نظر گرفت و توسط ممتحن پذیرفته نمی شود.

نگاهی دقیق به مقاله همراه با پیوندهایی به منابع مرتبط.

 

Task 1

نوع و قالب Task: نوع و قالب تکلیف: در Writing Task 1، وضعیتی به آزمون شوندگان ارائه می شود و از آنها خواسته می شود که پاسخ شخصی را در قالب یک نامه غیر رسمی، نیمه رسمی یا رسمی حداقل 150 کلمه در دفترچه پاسخنامه ارائه شده بنویسند. موقعیت‌هایی که از آنها خواسته می‌شود درباره‌شان بنویسند، موقعیت‌های معمولی و روزمره هستند مانند: نوشتن به یک افسر خوابگاه کالج در مورد مشکلات مربوط به محل اقامت، نوشتن به یک کارفرمای جدید در مورد مشکلات مدیریت زمان، نوشتن به یک روزنامه محلی در مورد برنامه ای برای توسعه فرودگاه محلی، نوشتن به یک آژانس اجاره برای حل مشکلات گرمایشی سیستم در خانه آنها.

به شرکت کنندگان در آزمون گفته می شود که چه نوع اطلاعاتی (به شکل bullet point) باید در پاسخ خود لحاظ کنند. ممکن است از آنها خواسته شود که درخواست یا ارائه اطلاعات و یا توضیح یک موقعیت را بدهند. برای انجام این کار، آنها ممکن است نیاز داشته باشند برخی از موارد زیر را انجام دهند: درخواست و یا ارائه اطلاعات واقعی کلی، بیان نیازها، خواسته ها، علاقه مندی ها یا عدم علاقه ها، ابراز نظرات یا شکایات، ارائه درخواست یا ارائه پیشنهاد یا توصیه.

سبک نوشتاری که شرکت کنندگان در آزمون استفاده می کنند بستگی به این دارد که از آنها خواسته می شود برای چه کسی بنویسند (یعنی مخاطبان) و قرار است تا چه اندازه آنها را بشناسند. آنها باید به سبکی بنویسند که برای مخاطبانشان مناسب باشد و به آنها کمک کند تا به هدف خود از نوشتن برسند، به عنوان مثال: نوشتن به یک دوست (غیررسمی) یا نوشتن به یک مدیر (نیمه رسمی یا رسمی). داوطلبان آزمون نیازی به درج هیچ آدرسی در سر نامه های خود ندارند.

شرکت کنندگان در آزمون نباید بیش از 20 دقیقه برای این کار وقت بگذارند. از آنها خواسته می شود حداقل 150 کلمه بنویسند و در صورت کوتاه بودن پاسخ جریمه خواهند شد. در حالی که شرکت کنندگان در آزمون برای نوشتن بیش از 150 کلمه جریمه نمی شوند، آنها باید به خاطر داشته باشند که طولانی تر شدن پاسخ Task 1 ممکن است به این معنی باشد که زمان کمتری برای صرف کردن در Task 2 دارند، که دو برابر بیشتر به امتیاز گروه Writing کمک می کند.

شرکت کنندگان در آزمون همچنین باید توجه داشته باشند که اگر پاسخ خارج از موضوع باشد یا به صورت متن کامل و متصل نوشته نشده باشد (مثلاً استفاده از bullet point در هر قسمت از پاسخ یا فرم یادداشت و غیره) به دلیل بی ربط بودن جریمه خواهند شد. و همچنین برای سرقت ادبی (یعنی کپی برداری از منبع دیگر) به شدت مجازات خواهند شد.

Task focus: اینTask  توانایی پیروی از قراردادهای نامه نگاری انگلیسی (یعنی به ترتیب قرار دادن اطلاعات، استفاده از چه سبک، نحوه شروع و پایان نامه)، استفاده دقیق و مناسب از زبان و سازماندهی و پیوند دادن اطلاعات به طور منسجم را ارزیابی می کند.

تعداد سوالات: 1

 

Task 2

نوع و قالب Task: در Writing Task 2، شرکت کنندگان در آزمون یک مقاله گفتمانی نیمه رسمی یا خنثی حداقل 250 کلمه را در کتاب پاسخ ارائه شده می نویسند.

دستورالعمل های task اطلاعاتی در مورد یک دیدگاه، استدلال یا مشکل ارائه می دهد. سپس به شرکت کنندگان می گویند که چگونه در این مورد بحث کنند، که ممکن است شامل ارائه اطلاعات واقعی کلی، طرح و یا ارائه راه حل، توجیه نظر، ارزیابی شواهد و ایده ها باشد.

موضوعات مورد علاقه عمومی هستند، مانند: آیا فعالیت های اوقات فراغت کودکان باید آموزشی باشد، چرا خانواده ها مانند گذشته به هم نزدیک نیستند و چگونه می توان آنها را به هم نزدیک کرد، چگونه می توان مشکلات زیست محیطی را حل کرد، چه کسی باید هزینه مراقبت از سالمندان را بپردازد، آیا سیگار کشیدن در اماکن عمومی باید ممنوع شود.

شرکت کنندگان در آزمون باید مطمئن شوند که کار را با دقت کامل انجام می دهند و پاسخ کامل و مرتبط ارائه می دهند. آنها باید ایده های خود را به وضوح سازماندهی کنند و مطمئن شوند که استدلال خود را با مثال های مرتبط (از جمله تجربیات خودشان در صورت لزوم) یا شواهد پشتیبانی می کنند. برای این کار، شرکت کنندگان در آزمون باید بتوانند ایده های انتزاعی و پیچیده تری را با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از طیف وسیعی از واژگان و ساختارهای دستوری استفاده کنند. Task 2 دو برابر بیشتر از Task 1 به نمره نهایی Writing band کمک می کند. بنابراین، آزمون شوندگانی که در پاسخ به این تکلیف شکست می خورند، شانس خود را برای دستیابی به نمره خوب بسیار کاهش می دهند.

از داوطلبان خواسته می شود حداقل 250 کلمه بنویسند و در صورت کوتاه بودن پاسخ جریمه خواهند شد. آنها نباید بیش از 40 دقیقه برای این کار وقت بگذارند.

شرکت کنندگان در آزمون همچنین باید توجه داشته باشند که اگر پاسخ خارج از موضوع باشد یا به صورت متن کامل و متصل نوشته نشده باشد (مثلاً استفاده از bullet point در هر قسمت از پاسخ یا فرم یادداشت و غیره) به دلیل بی ربط بودن جریمه خواهند شد. و همچنین برای سرقت ادبی (یعنی کپی برداری از منبع دیگر) به شدت مجازات خواهند شد.

Task focus: اینTask  توانایی پیروی از قراردادهای نامه نگاری انگلیسی (یعنی به ترتیب قرار دادن اطلاعات، استفاده از چه سبک، نحوه شروع و پایان نامه)، استفاده دقیق و مناسب از زبان و سازماندهی و پیوند دادن اطلاعات به طور منسجم را ارزیابی می کند.

تعداد سوالات: 1

بیشتر بخوانید: انواع آزمون IELTS (بخش 2)

IELTS General Training Writing نحوه نمره دهی

نمره دهی و ارزیابی

پاسخ ها توسط ممتحنین تایید شده IELTS ارزیابی می شوند. همه ممتحنین آیلتس دارای مدارک آموزشی مرتبط هستند و به عنوان ممتحن توسط مراکز آزمون استخدام می شوند و توسط British Council یا IDP: IELTS استرالیا تایید شده اند.

هر task به طور مستقل ارزیابی می شود. ارزیابی Task 2 نسبت به Task 1 وزن بیشتری در نمره دهی دارد.  نمرات در باند کامل و نیم ارائه می شود. توصیف‌کننده‌های دقیق عملکرد طراحی شده اند که عملکرد نوشتاری را در 9 باند آیلتس توصیف می‌کنند. این موارد در صفحه نحوه امتیازدهی آیلتس موجود است. آنها برای هر دو نسخه IELTS Academic و IELTS General Training اعمال می شوند و بر اساس معیارهای زیر هستند.

 

پاسخ های Task 1 در موارد زیر ارزیابی می شوند:

 • Task achievement
 • Coherence and cohesion
 • Lexical resource
 • Grammatical range and accuracy

 

پاسخ های Task 2 در موارد زیر ارزیابی می شوند:

 • Task response
 • Coherence and cohesion
 • Lexical resource
 • Grammatical range and accuracy

 

Performance descriptors

 

Task 1

Task achievement

با استفاده از حداقل 150 کلمه، ارزیابی می‌کند که چگونه پاسخ به‌طور مناسب، دقیق و مرتبط، الزامات تعیین‌شده در task را برآورده می‌کند. General Training Writing Task 1 یک کار نوشتاری است که ورودی تعریف شده و خروجی تا حد زیادی قابل پیش بینی دارد که هر task زمینه و هدف نامه و کارکردهایی را که آزمون شونده باید برای دستیابی به این هدف پوشش دهد را مشخص می کند.

 

 

Coherence and cohesion

این بخش وضوح و روان بودن کلی پیام را ارزیابی می کند: اینکه چگونه پاسخ، اطلاعات، ایده ها و زبان را سازماندهی و به هم پیوند می دهد. Coherence به پیوند دادن ایده ها از طریق توالی منطقی اشاره دارد. Cohesion به استفاده متنوع و مناسب از ابزارهای منسجم (به عنوان مثال، رابط های منطقی، ضمایر و حروف ربط) برای کمک به شفاف سازی روابط مفهومی و ارجاعی بین و درون جملات اشاره دارد.

 

Lexical resource

این بخش به گستره واژگان مورد استفاده و دقت و تناسب آن از نظر task خاص اشاره دارد.

 

Grammatical range and accuracy

به گستره و استفاده دقیق از دستور زبان اشاره دارد که در جمله نویسی داوطلبان آشکار می شود.

 

Task 2

Task response

در هر دو نسخه IELTS Academic و IELTS General Training، Task 2 از شرکت کنندگان در آزمون می خواهد که در رابطه با یک دستور داده شده در قالب یک سؤال یا بیانیه، موقعیت خود را تدوین و توسعه دهند. ایده ها باید با شواهد پشتیبانی شوند و ممکن است نمونه هایی از تجربیات خود آزمون گیرندگان استخراج شود. پاسخ ها باید حداقل 250 کلمه باشد. تعداد حروف کمتر از حد مجاز کلمه جریمه خواهند شد.

 

سه معیار ارزیابی دیگر (Coherence and Cohesion، Lexical Resource، Grammatical Range and Accuracy) برای Task 1 و Task 2 یکسان است.

 

Test format – Speaking  (11 – 14 دقیقه)

بخش speaking استفاده شما از زبان انگلیسی گفتاری را ارزیابی می‌کند. هر آزمون ضبط می شود.

 

بخش اول: ممتحن از شما سوالات کلی در مورد خودتان و طیف وسیعی از موضوعات آشنا مانند خانه، خانواده، کار، مطالعات و علایق می پرسد. این قسمت بین چهار تا پنج دقیقه طول می کشد.

بخش دوم: کارتی به شما داده می شود که از شما می خواهد در مورد یک موضوع خاص صحبت کنید. قبل از شروع یک دقیقه فرصت دارید تا آماده شوید تا به مدت دو دقیقه صحبت کنید. سپس ممتحن یک یا دو سوال در مورد یک موضوع می پرسد.

بخش سوم: سوالات بیشتری در مورد موضوع در قسمت 2 از شما پرسیده می شود. اینها به شما فرصت می دهد تا در مورد ایده ها و موضوعات انتزاعی بیشتری بحث کنید. این بخش از آزمون بین چهار تا پنج دقیقه طول می کشد.

 

IELTS Speaking description

فرمت مقاله: آزمون Speaking شامل مصاحبه شفاهی بین آزمون شوندگان و ممتحن است.

زمان: 11-14 دقیقه

Task types: سه بخش برای آزمون وجود دارد و هر بخش عملکرد خاصی را از نظر الگوی تعامل، ورودی کار و خروجی آزمون شوندگان انجام می دهد.

 

جزئیات IELTS Speaking

نگاهی دقیق به مقاله همراه با پیوندهایی به منابع مرتبط.

 

بخش اول Introduction and interview

نوع و قالب task: در این بخش ممتحن خود را معرفی کرده و هویت آزمون شوندگان را بررسی می کند. سپس از شرکت کنندگان در آزمون، سوالات عمومی در مورد برخی موضوعات آشنا مانند خانه، خانواده، کار، مطالعات و علایق می پرسد. برای اطمینان از سازگاری، سوالات از یک script گرفته شده است. بخش اول، 4 تا 5 دقیقه طول می کشد.

Task focus: این بخش از آزمون بر توانایی برقراری ارتباط نظرات و اطلاعات در مورد موضوعات روزمره و تجربیات یا موقعیت های رایج از طریق پاسخ دادن به طیف وسیعی از سؤالات تمرکز دارد.

تعداد سوالات: متغیر

 

بخش دوم Long turn

نوع و قالب task: بخش دوم نوبت طولانی انفرادی است. ممتحن به شرکت کننده در آزمون یک کارت task می دهد که از او می خواهد در مورد یک موضوع خاص صحبت کند و شامل نکاتی است که میبایست در صحبت خود، پوشش دهد. همچنین از داوطلب می خواهد تا یک جنبه از موضوع را توضیح دهد. به شرکت کننده در آزمون یک دقیقه فرصت داده می شود تا سخنرانی خود را آماده کند و به وی یک مداد و کاغذ داده می شود تا یادداشت برداری کند. ممتحن از داوطلب می خواهد 1 تا 2 دقیقه صحبت کرده و بعد از 2 دقیقه آزمون شونده را متوقف می کند و یک یا دو سوال در مورد همان موضوع می پرسد.

استفاده مؤثر از نکات روی کارت وظیفه و یادداشت برداری در طول زمان آماده سازی، به آزمون شوندگان کمک می کند تا به چیزهای مناسبی برای گفتن فکر کنند، سخنرانی خود را ساختاربندی کنند و به مدت 2 دقیقه به صحبت ادامه دهند. بخش دوم، با احتساب زمان آماده سازی، 3 تا 4 دقیقه طول می کشد.

Task focus: این بخش از آزمون بر توانایی صحبت طولانی در مورد یک موضوع معین (بدون درخواست بیشتر از سوی ممتحن)، با استفاده از زبان مناسب و سازماندهی ایده ها به طور منسجم متمرکز است. این احتمال وجود دارد که شرکت کنندگان در آزمون باید از تجربیات خود استفاده کنند تا long turn را تکمیل کنند.

تعداد سوالات: متغیر

 

بخش سوم Discussion

نوع و قالب task: در بخش سوم، ممتحن و آزمون دهندگان مسائل مربوط به موضوع بخش دوم را به صورت کلی تر و انتزاعی تر و در صورت اقتضا، به صورت عمیق تر مورد بحث قرار می دهند. این بخش، 4 تا 5 دقیقه طول می کشد.

Task focus: این بخش از آزمون بر توانایی بیان و توجیه عقاید و تجزیه و تحلیل، بحث و گمانه زنی در مورد مسائل تمرکز دارد.

تعداد سوالات: متغیر

 

IELTS Speaking نحوه نمره دهی

نمره دهی و ارزیابی

عملکرد Speaking توسط ممتحنین تایید شده IELTS ارزیابی می شوند. همه ممتحنین آیلتس دارای مدارک آموزشی مرتبط هستند و به عنوان ممتحن توسط مراکز آزمون استخدام می شوند و توسط British Council یا IDP: IELTS استرالیا تایید شده اند.

نمرات در باند کامل و نیم ارائه می شود. توصیف‌کننده‌های دقیق عملکرد طراحی شده اند که عملکرد گفتاری را در 9 باند آیلتس توصیف می‌کنند. این موارد در صفحه نحوه امتیازدهی آیلتس موجود است.

Fluency and coherence

این به توانایی صحبت در سطح عادی تداوم ، سرعت و تلاش و پیوند دادن ایده ها و زبان به یکدیگر برای تشکیل گفتار منسجم و مرتبط اشاره دارد. شاخص های کلیدی fluency عبارتند از سرعت گفتار و تداوم گفتار. شاخص‌های کلیدی coherence عبارت‌اند از توالی منطقی جملات، علامت‌گذاری واضح مراحل در بحث، روایت یا استدلال، و استفاده از ابزارهای منسجم (مانند رابط‌ها، ضمایر و حروف ربط) در داخل و بین جملات.

 

Lexical resource

این معیار به گستره واژگان مورد استفاده و دقت بیان معانی و نگرش ها اشاره دارد. شاخص های کلیدی عبارتند از تنوع کلمات استفاده شده، کفایت و تناسب کلمات استفاده شده و توانایی با یا بدون تردید قابل توجه دور زدن (با استفاده از کلمات دیگر دور زدن یک gap واژگانی).

 

Grammatical range and accuracy

این به گستره و استفاده دقیق و مناسب از منبع گرامری آزمون شوندگان اشاره دارد. شاخص های کلیدی دامنه دستوری عبارتند از طول و پیچیدگی جملات گفتاری، استفاده مناسب از جملات فرعی، و دامنه ساختار جمله، به ویژه برای جابجایی عناصر برای تمرکز اطلاعات. شاخص های کلیدی دقت گرامری عبارتند از تعداد خطاهای گرامری در یک مقدار معین گفتار و اثر ارتباطی خطا.

 

Pronunciation

این معیار به توانایی تولید گفتار قابل درک برای برآورده کردن الزامات آزمون Speaking اشاره دارد. شاخص های کلیدی میزان فشار وارد شده به شنونده، میزان گفتار نامفهوم و قابل توجه بودن تأثیر L1 خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید