الگوهای فعلی در زبان انگلیسی

الگوهای فعلی (Verb patterns) در زبان انگلیسی یکی از انواع چانک ­ها هستند و دانستن و رعایت آنها برای زبان­ آموزان بسیار مهم است. مشکل زبان­ آموزان این است که فعل ­ها را به صورت جدا جدا حفظ می­ کنند و نحوه استفاده آنها در جمله را بررسی نمی­ کنند. برای همین هنگامی که در مکالمات قصد دارند از آنها استفاده کنند اکثرا آنها را به اشتباه به کار می ­برند.

بنابراین یادتان باشد به غیر از صرفا دانستن معنی یک فعل، بررسی نحوه استفاده از آن در جمله نیز بسیار مهم است. الگوهای فعلی در واقع به ما نشان می­ دهند بعد از یک فعل چه حرف اضافه­ ای می ­آید، فعل دوم به چه صورت استفاده می­ شود و اگر فعل نیاز به مفعول دارد این مفعول چگونه و کجا بدرستی باید بعد فعل قرار بگیرد. ما در زبان انگلیسی هشت الگوی متفاوت برای افعال داریم که در زیر آنها را بررسی می­ کنیم.

کلیک کنید: آموزش آنلاین زبان آرمانی 

1. Verb +infinitive

اولین مورد از الگوهای فعلی در زبان انگلیسی که در این مقاله بررسی می کنیم الگوی Verb +infinitive است. بعد از برخی افعال، فعل دوم به صورت مصدر با to می­آید. مثال­ هایی از این افعال عبارتند از:

Agree, ask, decide, hope, offer, pretend, promise, want, beg, pretend, and refuse

Example: I want to send him a message.

می­ خواهم برایش یک پیام ارسال کنم.

Example: She decided to get divorced.

او تصمیم گرفت که طلاق بگیرد.

2. Verb + ing forms

دومین مورد از الگوهای فعلی در زبان انگلیسی Verb + ing forms می باشد. بعد از برخی از افعال در انگلیسی فعل دوم به فرم -ing می­ آید. مثال­هایی از این افعال عبارتند از:

Advice, avoids, like, enjoy, finish, practice, suggest, fancy, deny, imagine, miss

Example: I really enjoy playing video games.

من واقعا از انجام بازی­های کامپیوتری لذت می­برم.

Example: he denied stealing the money.

او انکار کرد که پول را دزدیده است.

3. Verb + object + base form

مورد بعدی از الگوهای فعلی در زبان انگلیسی Verb + object + base form است. بعد از تعدادی از افعال در زبان انگلیسی ابتدا مفعول و سپس فعل دوم به صورت مصدر بدون to می­آید. این افعال عبارتند از:

Help, make, let

Example: you make me laugh.

تو باعث می­شوی من خنده­ام بگیرد.

Example: I won’t let you go.

اجازه نمی­دهم بروی.

پیشنهاد ما: آموزش زبان عمومی ترمیک آرمانی

4. Verb + object + infinitive

Verb Patterns

بعد از برخی از افعال در زبان انگلیسی ابتدا مفعول و سپس فعل دوم به صورت مصدر با to  می ­آید. مثال­هایی از این افعال عبارتند از:

Allow, encourage, expect, force, invite, persuade, remind, warn, tell, order, ask

Example: My uncle encouraged me to take up learning English.

عمویم من را تشویق کرد که یادگیری زبان انگلیسی را شروع کنم.

Example: The teacher asked me to stand up.

معلم از من خواست که بایستم.

6. Verb + preposition + ing form

بعد از برخی افعال در زبان انگلیسی ابتدا یک حرف اضافه قرار می­ گیرد و سپس فعل دوم به فرم ing می­آید. چند نمونه از این افعال عبارتند از:

Admit to, apologize for, look forward to, boast about, confess to, and insist on

Example: the children confessed to eating all the cake.

بچه­ ها به خوردن تمام کیک اعتراف کردند.

Example: I apologize for chewing gum in the class.

من بخاطر جویدن آدامس در کلاس معذرت می ­خواهم.

7. Verb + object + prep + ing form

بعد از برخی افعال در زبان انگلیسی ابتدا مفعول، بعد از آن حرف اضافه و در آخر فعل دوم به فرم ing می آید. مثال­ هایی از این افعال عبارتند از:

Accuse sb of, congratulate sb on, and warn sb against sth

Example: Lucy congratulated me on buying a new car.

لوسی به من بخاطر خریدن یک ماشین نو تبریک گفت.

Example: He warned me against driving too fast.

او به من در مورد رانندگی با سرعت بالا هشدار داد.

8. Verb + that + should clause / verb + that + subjunctive clause

شاید نا آشناترین مورد از الگوهای فعلی در زبان انگلیسی همین مورد باشد. بعد از برخی افعال ابتدا that و سپس یک جمله با should یا یک جمله به صورت subjunctive می آید. برخی ازین افعال عبارتند از:

Request, suggest, recommend, propose, insist, demand, and advise

Example: he recommended that we book the tickets soon.

او توصیه کرد که بلیط ­ها را زود رزرو کنیم.

Example: I suggest that you should see a doctor.

پیشنهاد می­ کنم که بری پیش دکتر.

پیشنهاد ویژه: آموزش آیلتس آرمانی به صورت کاملا فشرده

نکات مهم الگوهای فعلی در زبان انگلیسی

exceptions-verb-patternبرخی افعال در دو یا سه الگوی مختلف استفاده می شوند. برای همین هم برخی از افعال بالا ممکن است در الگوهای مختلف مشترک باشد.

بعد از برخی افعال فعل به دو صورت مصدر با to یا فرم ing می آید و تفاوتی هم در معنا وجود ندارد  یا اینکه تفاوت ناچیز است. این افعال عبارتند از:

Begin, continue, hate, like, love, prefer, start

Example:

He started playing football.

He started to play football.

او شروع کرد به فوتبال بازی کردن.

بعد از برخی افعال فعل دوم به صورت مصدر با to یا فرم ing می­آید اما معنی آنها کاملا تفاوت می­کند.چند نمونه رایج این افعال و تفاوت در معنای آن­ها را در زیر آورده ­ایم:

Remember, forget, try, and stop

 Remember (به یاد آوردن)

ساخت مصدر با فعل  Remember

اگر بعد از فعلRemember  از Gerund استفاده کنیم، به معنای یک خاطره است که در گذشته اتفاق افتاده و شخص الان به یاد می ­آورد. یعنی اول کاری را انجام داده ­اید و سپس آن را بیاد می ­آورید.

Example: I remember going to the beach when I was a child.

یادمه بچه که بودم می­رفتیم ساحل.

Example: He remembers closing the door.

بستنِ در رو یادش میاد.

اما Remember + Infinitive معنای متفاوتی دارد. به این معناست که شما به یاد بیاورید که الان و یا در گذشته کاری را انجام دهید. برای مثال در گذشته یادتون افتاده که کاری را انجام دهید و انجام دادید. در این مورد از Remember + Infinitive استفاده می کنیم.  در اینجا شما اول چیزی به یادتان افتاده و بعد آن را انجام داده اید.

Example: I remembered to buy milk.

یادم افتاد که شیر بخرم.

Example: She remembered to send a card to her grandmother.

یادش افتاد که یک کارت برای مادربزرگش بفرسته.

Forget (فراموش کردن)

یکی دیگر از الگوهای فعلی در زبان انگلیسی که جزو استسنائات می باشد الگوی مربوط به فعل Forget است. این فعل دقیقا Opposite یا متضاد Remember هست. این فعل همراه Gerund بیانگر یک خاطره است و با Infinitive بیانگر این است، که شخص فراموش کند که کاری را انجام دهد. تفاوت معنایی بین دو حالت Infinitive و Gerund برای فعل Forget کاملا شبیه فعل Remember است.

Example: Have we really studied this topic before? I’ve forgot reading about it.

واقعا این مبحث را قبلا مطالعه کرده­ایم؟ خواندن آن را فراموش کرده­ام. (کاری را قبلا انجام داده­اید و الان به خاطر نمی­ آورید.)

Example: I forgot to call my mother.

فراموش کردم که با مادرم تماس بگیرم.

 Try (تلاش کردن، امتحان کردن)

عبارت Try Doing Something فقط در حد تست و آزمایش و امتحان کردن است. در واقع شخص قطعا نمی­ خواهد این کار را انجام دهد، فقط می­ خواهد آزمایش کند. در این موارد از Try + Gerund  استفاده می­ کنیم.

Example: She tried giving up chocolate, but it didn’t help her lose weight.

او کنار گذاشتن شکلات را آزمایش کرد، اما این کار کمکی به کم کردن وزنش نکرد.

اما Try + Infinitive یعنی قطعا شخص کار را انجام می دهد و دیگر آزمایش و ارزیابی نمی کند. در اینجا لغت Try به معنی تلاش کردن است.

Example: I tried hard to pass my exam but I failed again.

سخت تلاش کردم که امتحانمو پاس کنم اما باز هم مردود شدم.

Stop (ایستادن، دست کشیدن)

اگر بعد از فعل stop مصدر با to یا همان infinitive بیاید، در اینجا لغت stop معنی ایستادن و حرکت نکردن می­دهد.

Example: He stopped to smoke.

او ایستاد که سیگار بکشد. (یعنی شخص مثلا در حال راه رفتن بوده و ایستاده، حالا چرا ایستاده؟ که سیگار بکشد)

اگر بعد از فعل Stop فعل دوم به صورت Gerund بیاید، در اینجا معنی آن دست کشیدن از یا کنار گذاشتن کاری است.

Example: He stopped smoking last month.

او ماه پیش سیگار کشیدن را کنار گذاشت. (یعنی شخص تا ماه پیش سیگار می­ کشیده اما تصمیم گرفته که دیگر سیگار نکشد.)

جمع بندی الگوهای فعلی در زبان انگلیسی

در این مقاله الگوهای فعلی در زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار دادیم. بدون یادگیری این الگوهای فعلی و یادگیری و بکاربردن افعالی که در هر گروه قرار می گیرند صحبت کردن به زبان انگلیسی اگر نگوییم غیر ممکن است ولی پر از اشتباهات ساختاری و گرامری خواهد بود.

برای اینکه بتوانید به صورت صحیح زبان انگلیسی را فرا بگیرید و با دیگران مکالمه داشته باشید باید این الگوهای فعلی را فرا بگیرید و بدانید کدام افعال در هر گروه فعلی قرار می گیرند. سپس باید اینقدر آنها را تمرین کنید تا کاملا به کاربرد آنها و ساختن جملات با آنها مسلط شوید جوری که لازم نباشد قبل از گفتن جمله به ساختار آن فکر کنید و به صورت اتوماتیک جمله را به طور صحیح بکار ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید