آموزش گرامر had been یا گذشته کامل استمراری

آموزش گرامر had been  یا همان زمان گذشته کامل استمراری در حقیقت به عنوان زمان گذشته کامل پیشرونده شناخته می شود. این زمان از فعل نشان می دهد که عملی که در گذشته شروع شده است تا زمان دیگری در گذشته ادامه یافته است. درست برخلاف حال کامل استمراری که بیانگر عملی است که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه یافته است، گذشته یا ماضی کامل استمراری بیانگر عملی است که در گذشته شروع شده، در گذشته ادامه یافته و به یک نقطه تعریف شده در گذشته ختم شده است.

مفهوم گذشته کامل استمراری

در واقع برای آموزش گرامر had been باید بدانیم که وقتی در مورد گذشته صحبت می کنیم، برای هر شخصی (I, You, He, She, It, We, They) از عبارت «had been» استفاده می کنیم. این فرم از فعل عملی را نشان می دهد که تاکید بر یک بازه زمانی در گذشته دارد. یعنی هم در گذشته شروع شده و هم به پایان رسیده است. برای نشان دادن مرجع زمانی در این سبک جملات نیز از «for» و «since» استفاده می ‌شود. این دو کلمه توضیح می ‌دهند که اقدام شما در چه زمانی شروع شده و چه مدت در گذشته ادامه داشته است. «برای ده دقیقه»، «برای پنج هفته»، یا «برای دو ماه» مثال از مدت‌ زمان هایی هستند که می ‌توان با گذشته کامل استمراری استفاده کرد.

ساخت جملات برای زمان گذشته کامل استمراری، با استفاده از had been +  فعل حال (ریشه فعل + ing) ساخته می شود. مثال:

  • I had been working in a restaurant for 5 years when I decided to quit.

 

بازه زمانی به کار برده شده در آموزش گرامر had been.

بازه زمانی به کار برده شده در آموزش گرامر had been.

مقایسه گرامر had been و have/has been

برای آموزش گرامر had been بهتر است مثالی از زمان حال کامل یا present perfect بزنیم و با مقایسه این دو زمان با یکدیگر، گذشته کامل استمراری را بهتر درک کنیم. “Has been” و “Have been” عملی را نشان می دهند که در گذشته شروع شده است، اما همچنان در حال ادامه دارد. یعنی وقتی در مورد زمان حال صحبت می کنیم؛ اگر فاعل یکی از کلمات (I ، You ، We ،They) یا اسم جمع مانند (friends, cats, boys) باشد، از عبارت have been استفاده می کنیم. اما اگر فاعل جمله (He، She،It) یا یک اسم مفرد مانند (piano, city, girl) باشد، باید از «has been» استفاده کنیم.

اما دانستن این نکته مهم است که در مورد آموزش گرامر had been جمع و مفرد بودن فاعل جمله تفاوتی ندارد. یعنی برای تمامی فاعل های  He، She، It،I ،You ،We ،They از had been استفاده می شود. به طور مثال برای حال کامل بسته به فاعل جمله متفاوت خواهد بود:

They have been playing since last night.

She has been chasing her friend all day long.

اما برای گذشته کامل استمراری به این شکل می نویسیم:

We had been walking in the mall before you came home.

I had been talking to her for an hour.

حال کامل یا present perfect هنگام توصیف یک عمل انجام شده در گذشته نزدیک استفاده می شود که هنوز در زمان حال اهمیت دارد. اما وقتی اتفاقی را که در گذشته (قبل از اتفاق دیگری) رخ داده است، توصیف می‌کنیم، از had been استفاده می‌ کنیم. اقدامی که در گذشته اتفاق افتاده است و هیچ تداومی را به زمان حال منعکس نمیکند، تعریف گرامر گذشته کامل استمراری است.

گذشته کامل استمراری در گذشته آغاز و به اتمام رسیده.

گذشته کامل استمراری در گذشته آغاز و به اتمام رسیده.

استفاده از آموزش گرامر had been

اگرچه آموزش گرامر had been در حد آموزش پیشرفته یا advanced است، اما دلیل بر سخت بودن آن نیست و یادگیری آن آسان خواهد بود. به یاد داشته باشید که به طور کلی در یادگیری یک زبان جدید، بهترین راه استفاده مداوم و مکرر از آن زبان و قواعدش است! هنگامی که تمرین می کنید و جملات و عبارات مختلف را  به کار میگیرید، میتوانید درک بهتری از استفاده ساختارهای گرامری در مغز ایجاد کنید. بنابراین برای یادگیری بهتر و روان شدن، صحبت به زبان انگلیسی یا نوشتن را در زندگی روزمره خود اعمال کنید.

ما از زمان “گذشته کامل استمراری” برای صحبت در مورد اقدامات طولانی تر در گذشته قبل از عملی دیگر استفاده می کنیم. این بدان معناست که اقدام طولانی ‌تر، زودتر از اقدام کوتاه ‌تر اتفاق افتاده است. مثلا:

He had been trying to unlock the door for two hours, when he found the key.

و یا از این زمان، برای مواردی استفاده می کنیم که در گذشته شروع شده و تا زمان معینی ادامه داشته است. به یاد داشته باشید، اقدام تا یک نقطه زمانی خاص در حال انجام بوده است و به اتمام رسیده. مثلا:

Everything was white. It had been snowing for hours.

همچنین گذشته کامل استمراری مناسب برای اقدامی تکراری که در گذشته ادامه داشته است، می باشد. یعنی زمانی که یک مسئله چندین بار قبل از نقطه ای در گذشته اتفاق افتاده و بعد از آن نقطه ادامه یافته است. نیاز نیست که به زمان هایی که اعمال می کنید اشاره کنید، حتی در شرایطی که کاری را به طور مکرر انجام می دهید. زیرا در زمان گذشته کامل استمراری تمرکز بر مدت زمان عمل است نه نتیجه.

برای آموزش نحوه درخواست محترمانه در انگلیسی به سایت مراجعه کنید.

ماضی کامل استمراری.

ماضی کامل استمراری.

ساختار گذشته کامل استمراری

هم گذشته کامل ساده و هم گذشته کامل استمراری (که گذشته کامل پیشرونده نیز نامیده می شود)، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، می توانند برای صحبت در مورد اعمال یا حالات گذشته استفاده شوند. تفاوت آنها در این است که گذشته کامل ساده معمولا بر نتیجه فعالیت متمرکز است، اما گذشته کامل استمراری یا آموزش گرامر had been، به طور معمول بر روند فعالیت تمرکز دارد. این جملات اغلب اعمال طولانی تر را که قبل از عمل دیگری در گذشته انجام گرفته، بیان می کنند. بیایید نمونه هایی را با هم مقایسه کنیم:

I’d waited an hour for him.

همانطور که میبینیم در جمله فوق، گذشته کامل ساده بر تکمیل فعالیت تاکید دارد.

I’d been waiting an hour for him.

اما در جمله فوق، گذشته کامل استمراری بر مدت زمان فعالیت تمرکز دارد.

گذشته کامل استمراری از ماضی ساده فعل کمکی Have (یعنی had)، اسم مفعول یا Past Participle فعل کمکیbe  (یعنی been)، و وجه وصفی معلوم یاpresent participle  فعل اصلی تشکیل شده است.

همه فاعل ها (he,she,it,I,you,we,they) فاعل
Had فرم گذشته have
Been اسم مفعول be
Verb+ing وجه وصفی معلوم فعل اصلی

 

استفاده از گرامر had been.

استفاده از گرامر had been.

منفی سازی، سوالی ساختن با had been

– در راستای تکمیل آموزش گرامر had been باید تاکید کرد، که برای منفی سازی جملات گذشته کامل استمراری، (not) را بعد از اولین فعل کمکی (یعنی had) قرار می دهیم. برای روشن شدن این توضیح مثال زیر را بررسی کنید.

He had been working well. → He had not been working well.

در جملات منفی، می‌توانیم فعل کمکی «had» و «not» را مخفف کنیم. یعنی برای جمله بالا به جای had not working از hadn’t working استفاده کنیم.

– اما برای سوالی کردن جملات گذشته کامل استمراری؛ برای سوال های بله یا خیر، (had) را به ابتدای جمله منتقل می کنیم. به مثال های زیر با زمان گذشته کامل استمراری نگاه کنید:

He had been working. → Had he been working?

They had been waiting long. → Had they been waiting long?

برای سوال های آغاز شونده با wh یا wh- question، دقیقا همان کاری را که برای سؤالات بله/خیر انجام می دهیم، انجام دهید و کلمه سوالی مناسب wh را در ابتدای جمله اضافه کنید و بخشی از آن را که پاسخ است حذف کنید. برای مثال:

She had been reading one of the must-read, famous novels. → What had she been reading?

 

 

دیدگاهتان را بنویسید