آموزش قیدهای تکرار در انگلیسی

انواع قیدهای تکرار در زبان انگلیسی  کدامند ؟ آموزش قیدهای تکرار به صورت می باشد ؟

قیدها کلماتی هستند که معمولا حالت انجام یک فعل را مشخص می نمایند. قیدها انواع مختلفی دارند که یکی از رایج ترین آن ها در زبان انگلیسی، قیدهای تکرار است. این نوع قید معمولا تعداد دفعاتی که یک فعل اتفاق افتاده است را بیان می کند. به طور مثال زمانی که می گوییم ” احمد سه بار در ماه ماشین خود را به کارواش می برد.” “سه بار در ماه” قید تکرار می باشد. که در جواب سوال “احمد چند بار در ماه ماشین خود را به کارواش می برد؟” به کار برده می شود. یکی از مهم ترین نکاتی که در رابطه با قیدهای تکرار در زبان انگلیسی وجود دارد، نحوه قرار گرفتن آن ها در جمله است. به همین منظور در ادامه قصد داریم شما را با آموزش انواع قیدهای تکرار (Adverb of Frequency) در زبان انگلیسی به طور کامل آشنا کنیم.

 

تعریف قید تکرار در انگلیسی

همانطور که گفته شد قیدهای تکرار در انگلیسی تعریفی از تعداد دفعات انجام کار است. به طور کلی قید تکرار مشخص می نماید که چند بار یک کاری تکرار شده است. نکته قابل توجه این است که قید تکرار در انگلیسی انواع مختلفی دارد و معمولا به منظور توصیف جمله در زمان حال ساده مورد استفاده قرار می گیرند. به طور مثال به جمله زیر توجه کنید.

I usually have tee for breakfast

من معمولا برای صبحانه چای می نوشم.

در این جمله قید تکرار “وعده صبحانه” است. که در جواب سوال قیدی ” معمولا چه زمانی چای می نوشی؟” گفته می شود.

انواع قیدهای تکرار در زبان انگلیسی

قیدهای تکرار انواع مختلفی دارند که اکثر آن ها در زمان حال مورد استفاده قرار می گیرند. اما مهم ترین آن ها در زبان انگلیسی به شرح زیر می باشند.

 1. Always: به معنای “همیشه”. این قید به معنای این است که تعداد دفعات انجام کار 100 درصد زمان است.
 2. Usually: به معنای “معمولا”. در مثال فوق نیز از این قید استفاده شد. زمانی که این قید به کار برده می شود، یعنی حدود 80 درصد مواقع فعل در حال تکرار است.
 3. Often: به معنای “اغلب”. این قید نیز مشخص می نماید که حدود 70 درصد مواقع، فعل در حال انجام شدن است. البته در تلفظ often، حرف t تلفظ نمی شود.
 4. Sometimes: به معنای “بعضی وقت ها”. هنگامی که این قید در جمله مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی در 50 درصد مواقع، فعل مورد استفاده در حال انجام شدن است.
 5. Rarely: به معنای “به ندرت”. هنگام استفاده از این قید، مشخص می شود که در 20 درصد مواقع کار مورد نظر در حال تکرار شدن است.
 6. Never: به معنای “هرگز”. زمانی که از این قید تکرار استفاده می شود، به معنای این است که فرد هیچ وقت (0 درصد) کار مورد نظر در جمله را انجام نمی دهد.

توجه داشته باشید که تفاوت تمامی قیدهای تکرار در زبان انگلیسی با توجه به درصد آن ها مشخص می گردد. از طرفی در بسیاری از مواقع ممکن است از واژه ” seldom” به جای ” rarely” استفاده شود. اما قطعا واژه rarely اصولی تر است و کاربرد بیشتری دارد.

 

قیدها کلماتی

آموزش قیدهای تکرار در انگلیسی

کاربرد قیدهای تکرار در زبان انگلیسی

قیدهای تکرار به ما کمک می نمایند تا اطلاعات بیشتری نسبت به جمله به دست آوریم. در زبان انگلیسی نیز قیدها به توصیف بهتر جمله می پردازند. از طرفی در انگلیسی نیز قیدها انواع مختلفی (قید مکان، زمان و … ) دارند که قید تکرار از مهم ترین آن ها قید تکرار است. از این قید معمولا به منظور تعریف و توصیف فعالیت های تکراری در روزمره استفاده می شود. شاید به همین دلیل است که اکثر قیدهای تکرار در زبان انگلیسی با توجه به زمان حال به کار برده می شوند.

محل قرارگیری قیدهای تکرار در جملات انگلیسی

از سخت ترین نکاتی که در رابطه با قیدهای تکرار در زبان انگلیسی وجود دارد، جایگاه قرارگیری قیدها در جملات انگلیسی است. بنابراین بهتر است در رابطه با این موضوع نیز توضیحاتی داده شود. به طور کلی اینکه قید در کجای جمله قرار بگیرد، با توجه به فعل جمله مشخص می شود. در جملاتی که از فعل اصلی استفاده نموده اند و جملاتی که از فعل کمکی استفاده شده باشد، محل قرارگیری قید تکرار نیز متفاوت است. برای درک بهتر این موضوع به جملات زیر توجه کنید.

 • فعل اصلی: در جملاتی که فعل اصلی دارند، قید تکرار باید قبل از فعل به کار برده شود. یعنی ابتدا فاعل (subject)، سپس قید (adverb) و در نهایت فعل اصلی (main verb) به کار برده می شود. به طور مثال:

Ali Usually goes out on Friday evenings.

علی معمولا عصرهای جمعه بیرون می رود.

We sometimes go out for dinner together.

ما بعضی وقت ها برای صرف شام، با هم به رستوران می رویم.

 • فعل کمکی: زمانی که در جمله از فعل کمکی یعنی “to be” استفاده شده باشد، قید تکرار باید پس از فعل در جمله به کار برده شود. بنابراین فرمول جمله به این صورت است که ابتدا فاعل (subject)، سپس فعل کمکی (to be) و در نهایت قید (adverb) استفاده می شود.

 

نکته: زمانی که از فعل کمکی وجهی در جمله استفاده شده باشد، باید ابتدا فاعل (subject)، سپس فعل وجهی (model verb)، پس از آن قید (adverb) و در نهایت فعل کمکی (main verb) به کار برده شود. به طور مثال:

ما اغلب می توانیم در اتوبوس صندلی خالی پیدا کنیم.

We can Often find a seat on our bus.

آموزش قیدهای تکرار در انگلیسی

نمونه هایی از قید تکرار در زبان انگلیسی

علاوه بر پرتکرارترین قیدهای تکراری که در موارد فوق به آن ها اشاره شد، قیدهای دیگری وجود دارند که به منظور مشخص نمودن تعداد دفعات کار مورد استفاده قرار می گیرند. این قیدها به شرح زیر می باشند.

 1. Regularly: مرتباً
 2. Constantly: پیوسته/ همواره
 3. Normally: در حالت نرمال/ در حالت عادی
 4. Frequently: بارها/ غالباً
 5. Generally: به طور کلی
 6. Occasionally: گاه گاه/ گاهی
 7. Infrequently: گاه گاه/ به ندرت
 8. Hardly ever: به ندرت

 

نکات کلیدی در قیدهای تکرار | آموزش قیدهای تکرار

نکته دیگری که در رابطه با قیدهای تکرار در زبان انگلیسی باید بدانید، جملاتی است که در آن از قید تکرار استفاده می شود. در ادامه آن ها را بررسی خواهیم کرد.

 • قید تکرار در جملات منفی: از آنجایی که برخی از این قیدها بار معنایی منفی دارند، باید در جملات مثبت به کار برده شوند. به همین دلیل این قیدها جملات را منفی می کنند و نباید در جمله هایی که فعل منفی می باشد، مورد استفاده قرار بگیرند. به طور مثال زمانی که از “not” در جمله استفاده می شود. استفاده از قید ” never” اشتباه است.
 • قید تکرار در جملات پرسشی:از قید تکرار در جملات پرسشی باید با فرمول زیر استفاده شود.

کمک دهنده (Auxiliary)+ فاعل (subject)+ قید (adverb of frequency)+ فعل (verb)؟

 • قیدهای تکرار معین: نمونه هایی از قیدهای تکرار معین شامل قیدهای زیر می باشند.
 • Every day: هر روز
 • Once a month: ماهی یک بار
 • Twice a year: سالی دو بار
 • Four times a day: روزی 4 بار
 • Annually: سالانه
 • Monthly: ماهیانه
 • Daily: روزانه
 • Every other week: یک هفته در میان
 • قیدهای ever و never: این دو قید با وجود معنای تقریبا مشابه، کاربردهای مختلفی در جمله دارند. از این دو قید معمولا در جملات حال ساده و حال کامل استفاده می شود. از ever معمولا در جملات پرسشی و جملات منفی استفاده می شود. اما از never در جملات مثبت و برای منفی نمودن جملات استفاده می شود.

 

مطالب مرتبط :

آزمون آنلاین آیلتس

کلاس آنلاین زبان

دیدگاهتان را بنویسید